การพัฒนาของทารกในครรภ์ในช่วง 21-24 สัปดาห์

การพัฒนาของทารกในครรภ์ในช่วง 21-24 สัปดาห์

ในช่วง 21-24 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ เด็กจะมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การเจริญเติบโตของร่างกาย
ทารกจะมีขนาดประมาณ 27-35 เซนติเมตร (ศีรษะถึงเท้า) และน้ำหนักประมาณ 360-660 กรัม ช่วงนี้ร่างกายของทารกจะกลับมามีสัดส่วนและสมบูรณ์มากขึ้น อวัยวะภายใน เช่น ปอด ตับ และไต ก็จะพัฒนาต่อไป

2. การพัฒนาสมองและประสาท
สมองของทารกจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะส่วนของระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทารกจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ตัวและแขนขามากขึ้น และเริ่มมีการสะท้อนสมองต่อสิ่งต่างๆ เช่น เสียง แสง และการสัมผัส

3. การพัฒนาระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินหายใจของทารกจะพัฒนาต่อไป ทารกจะเริ่มสามารถหายใจเองได้ และจะเริ่มหายใจด้วยปอดของตนเอง โดยมีการส่งผ่านออกซิเจนจากแม่มายังทารก และเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา

4. การพัฒนาระบบทางเดินอาหาร
ทารกจะเริ่มสามารถกลืนและเคี้ยวได้ เด็กจะมีการพัฒนาของลำไส้และระบบทางเดินอาหาร

5. การพัฒนาระบบตาและการมองเห็น
ทารกในช่วงนี้จะมีการพัฒนาสมองและตาให้สอดคล้องกันมากขึ้น ทารกจะสามารถมองเห็นแสงได้และเริ่มมีการเคลื่อนตาไปมาในทิศทางต่างๆ

6. การพัฒนาระบบไตและการขับถ่าย
ทารกในช่วงนี้จะเริ่มมีการสร้างปัสสาวะในไตและมีการขับถ่าย ซึ่งนั่นหมายความว่าระบบทางเดินปัสสาวะและทางเดินทางเอาอาหารออกจากร่างกายของทารกก็จะพัฒนาต่อไป

7. การพัฒนาเสียงและการสื่อสาร
ทารกในช่วงนี้จะมีการพัฒนาการสร้างเสียงในลำคอ ซึ่งเป็นเสียงหัวเราะ หรือเสียงร้องเพื่อสื่อสารกับแม่ของตน

8. การพัฒนาระบบภูมิคุ้มกัน
ทารกในช่วงนี้จะมีการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อและโรคต่างๆ


ในระหว่างช่วง 21-24 สัปดาห์นี้ การควบคุมความเครียดและการรักษาสุขภาพที่ดีของคุณแม่ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากส่งผลต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์โดยตรง

Reference

1. “The Effect of Yoga on Stress and Pregnancy Outcomes in High-Risk Pregnancies: A Randomized Controlled Trial,” 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5673511/ 

2. “Antenatal Care and Its Effects on Perinatal Mortality in Nepal: A Systematic Review and Meta-Analysis,” 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5689357/ 

3. “Effects of a Prenatal Yoga Intervention on Women’s Stress and Immune Function Across Pregnancy: A Randomized Controlled Trial,” 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5684241/ 

4. “Preterm Birth and Long-Term Maternal Cardiovascular Health,” 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5910864/ 

5. “Antenatal Depression, Anxiety, and Stress and Risk of Premature Birth: A Meta-Analysis,” 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6251209/