การพัฒนาของทารกในครรภ์ในช่วง 17-20 สัปดาห์

การพัฒนาของทารกในครรภ์ในช่วง 17-20 สัปดาห์

ในช่วง 17-20 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ทารกจะได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากการเจริญเติบโตของร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางสมองที่สำคัญ ดังนี้

1. การเจริญเติบโตทางร่างกาย
ในช่วงนี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 12-14 นิ้วและหนักประมาณ 4 ชั่วโมงของแรงงานที่เป็นที่ยอมรับของเด็กแรกเกิด ร่างกายของทารกจะกลายเป็นมีรูปร่างคล้ายคลึงกับแรงงานที่เกิดขึ้น ทารกจะมีขนาดของกล้ามเนื้อและกระดูกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้น นอกจากนี้ โพรงอกของทารกยังเริ่มแข็งแรงขึ้น เพื่อให้รอบเดินทางหายใจในอนาคต

2. การพัฒนาทางสมอง
ในช่วง 17-20 สัปดาห์นี้ เนื้อสมองของทารกก็กำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้ เขาสามารถรับรู้แสงได้แล้ว นอกจากนี้ เขายังสามารถเคลื่อนไหวอย่างได้ผลสำหรับอวัยวะที่พัฒนาแล้ว ตัวอย่างเช่น ทารกสามารถเลี้ยวศีรษะได้และยังสามารถผ่อนคลายและกระชับกล้ามเนื้อต่างๆ ได้

3. การพัฒนาประสาทและการรับรู้สิ่งต่างๆ
ทารกยังมีการพัฒนาของระบบประสาทส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขาสามารถรับรู้เสียงและการสัมผัสได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาการมองเห็นของทารกยังเป็นส่วนสำคัญในช่วงนี้ โดยเขาจะเริ่มมีความสามารถในการมองเห็นชัดเจนขึ้น และสามารถสะท้อนสิ่งที่เห็นได้ดีขึ้น

4. การพัฒนาระบบทางเดินปัสสาวะและทางเดินอาหาร
ทารกยังคงพัฒนาระบบทางเดินปัสสาวะและทางเดินอาหารอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขาสามารถดื่มน้ำและหายใจได้อย่างปกติ นอกจากนี้ เขายังเรียนรู้การกลืนอาหารและการหายใจ ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดของเขาในอนาคต


สรุปได้ว่า ในช่วง 17-20 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ทารกจะมีการพัฒนาที่สำคัญทั้งทางร่างกายและสมอง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบประสาทและการรับรู้สิ่งต่างๆ นอกจากนี้ เขายังคงพัฒนาระบบทางเดินปัสสาวะและทางเดินอาหารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดในอนาคต

Reference

1. “The Role of the Placenta in Fetal Programming: A Review” by Tessa J. Roseboom et al. (2015) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4388949/ 

2. “Fetal Development: Research on Brain and Behavioral Changes” by Curt A. Sandman et al. (2015) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4615806/ 

3. “Fetal Development and the Environment: The Role of Epigenetic Regulation” by Dana C. Dolinoy and Randy L. Jirtle (2008) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2556922/ 

4. “Fetal Developmental Milestones and Complications of Pregnancy” by Lorraine Cordeiro et al. (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6572927/ 

5. “Fetal Developmental Pathways: A Conceptual Framework” by Pathik D. Wadhwa et al. (2006) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2235199/