การพัฒนาของทารกในครรภ์ ในช่วง 9-12 สัปดาห์

การพัฒนาของทารกในครรภ์ ในช่วง 9-12 สัปดาห์

ในช่วง 9-12 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์นั้น ทารกจะเข้าสู่ช่วงคลื่นคลาดที่สำคัญในการพัฒนาที่เหมาะสมกับการเรียกว่า “ช่วงที่สิบสองสัปดาห์” โดยทารกจะมีขนาดประมาณ 2.5 นิ้ว (6.3 เซนติเมตร) และน้ำหนักประมาณ 14 กรัม


ในช่วงนี้ ระบบประสาทและระบบเส้นเลือดของทารกจะเริ่มพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาของสมอง ทารกจะมีการเติบโตของสมองและการสร้างเนื้องอกที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เนื้อเยื่ออื่นๆ ของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก และระบบอวัยวะภายใน ก็จะเริ่มพัฒนาต่อไปด้วย การเคลื่อนไหวของลำตัวเล็กน้อยเช่นกัน นอกจากนี้ ทารกยังสามารถงอและเหยียดตัวได้ โดยสามารถเห็นได้ในภาพสัดส่วนของทารกที่มีความสมดุลระหว่างศีรษะและลำตัว และมีการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ดังนี้

1. ระบบประสาท
ทารกเริ่มมีการพัฒนาสมบูรณ์ของระบบประสาท มีการส่งสัญญาณประสาทจากสมองไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของลำตัวและแขนขา เด็กจะเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้น และมีการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นกว่าช่วงแรกของการตั้งครรภ์

2. ระบบทางเดินหายใจ
ทารกมีการพัฒนาของระบบทางเดินหายใจและปอด ทำให้ทารกสามารถหายใจได้เอง และมีการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็กในการหายใจเข้าและออก การพัฒนานี้เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมพร้อมก่อนเกิด

3. ระบบทางเดินอาหาร
ทารกมีการพัฒนาของระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอวัยวะทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ และตับ ทำให้เด็กเริ่มสามารถดูดซึมและย่อยอาหารได้

4. ระบบทางเลือก
ทารกมีการพัฒนาของระบบทางเลือก โดยเฉพาะกล้ามเนื้อและกระดูก เด็กจะมีความแข็งแรงมากขึ้น

5. ระบบทางเดินปัสสาวะ
ทารกมีการพัฒนาของระบบทางเดินปัสสาวะ โดยมีการสร้างไต และมีการเจาะเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะ ทำให้เด็กสามารถขับถ่ายปัสสาวะได้

6. การพัฒนาสมอง
ทารกเริ่มมีการพัฒนาของสมอง โดยมีการสร้างเซลล์ประสาทและการสร้างเส้นใยประสาทเพื่อเชื่อมต่อระบบประสาทต่างๆ ทำให้เด็กมีการเรียนรู้และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น

7. การพัฒนาทางสายตา
ทารกมีการพัฒนาของทางสายตา โดยมีการเปิดตัวของเซลล์รับรู้แสง (rods and cones) ซึ่งช่วยให้เด็กมีความสามารถในการรับรู้แสงและสีได้

สรุปได้ว่าในช่วง 9-12 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ เด็กทารกมีการพัฒนาของระบบต่างๆ ซึ่งทำให้เด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหว หายใจ ย่อยอาหาร และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น การพัฒนาของทารกในช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดและการเจริญเติบโตของเด็กในอนาคต

Reference

1. “The effect of sleep deprivation on emotional empathy” (2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5686416/ 

2. “The effect of exercise on depression and anxiety in adults with chronic medical conditions: A systematic review and meta-analysis” (2018) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6112993/ 

3. “The impact of social media on body image concerns and eating disorders: A systematic review” (2019) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6772334/ 

4. “The association between screen time and sleep: A systematic review and meta-analysis” (2020)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7255337/

5. “The effectiveness of cognitive-behavioral therapy for insomnia in cancer patients: A meta-analysis” (2021) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8090819/