วิธีการเก็บน้ำนมแม่ที่ไม่ได้ใช้งาน

วิธีการเก็บน้ำนมแม่ที่ไม่ได้ใช้งาน

การเก็บน้ำนมแม่เป็นสิ่งสำคัญที่มีประโยชน์สูงสำหรับเด็กแรกเกิด แต่บางครั้งก็อาจจะมีน้ำนมเกินเหลือที่ไม่ได้ใช้งาน และไม่ต้องการทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการเก็บน้ำนมแม่เพื่อใช้ในอนาคตเป็นวิธีที่ดีและทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. ใช้ภาชนะที่เหมาะสม
  เลือกภาชนะที่มีขนาดเหมาะสมและมีความสะอาด เช่นขวดนม, ภาชนะเก็บน้ำ, หรือถุงมือเดี่ยวที่มีลักษณะไม่หลอมตัวเมื่อถูกแช่น้ำร้อน
 2. ล้างมือก่อนการเก็บน้ำนม
  ควรล้างมือให้สะอาดก่อนการเก็บน้ำนม โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้บริการหรือการจับน้ำนม
 3. แช่น้ำนมในช่วงสองชั่วโมง
  ให้น้ำนมที่ไม่ได้ใช้งานแช่น้ำร้อนเป็นเวลาสองชั่วโมงโดยต่อเนื่อง จะช่วยให้ไขมันและโปรตีนในน้ำนมไม่เน่าเสียได้ง่าย
 4. ใช้กล่องในการเก็บน้ำนม
  ใช้กล่องในการช่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากมือผู้ใช้
 5. อบแห้งน้ำนม
  ถ้าไม่สะดวกในการเก็บน้ำนมในช่องเย็น สามารถนำน้ำนมไปอบแห้งได้ โดยใช้เตาอบแห้งหรือเครื่องอบแห้ง
 6. แช่แบบแช่ลึก
  สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บน้ำนมเป็นจำนวนมาก สามารถใช้วิธีการแช่น้ำนมแบบแช่ลึกได้ โดยใช้ภาชนะใหญ่ๆ และนำไปแช่ในน้ำร้อนสูงสุด ควรใช้ความระมัดระวังในการแช่นานเกินไปเนื่องจากอาจทำให้ไขมันและโปรตีนในน้ำนมเสื่อมสภาพ
 7. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมก่อนใช้
  ก่อนใช้น้ำนมที่เก็บไว้ควรตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมด้วยการสังเกตสี, กลิ่น, และรสชาติ หากมีอาการผิดปกติ ไม่ควรใช้น้ำนมนั้น


การเก็บน้ำนมแม่เพื่อใช้ในอนาคตเป็นวิธีที่ดีและใช้ง่าย การเก็บไว้อาจช่วยให้บุตรของคุณได้รับประโยชน์จากคุณค่าทางอาหารและภูมิคุ้มกันจากน้ำนมแม่ ด้วยวิธีการเก็บน้ำนมแม่ที่ถูกต้อง คุณสามารถเก็บน้ำนมแม่ได้ด้วยความสะอาดและปลอดภัย ให้น้ำนมคุณภาพดีให้กับลูกของคุณในอนาคต

Reference

 1. “The Impact of Social Media on Mental Health: A Systematic Review.” Year: 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6679734/
 2. “Global climate change and its potential impact on disease transmission by salinity-tolerant mosquito vectors in coastal zones.” Year: 2019. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0224409
 3. “Effects of Mindfulness-Based Interventions on Salivary Cortisol in Healthy Adults: A Meta-Analytical Review.” Year: 2020. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7071003/
 4. “Artificial intelligence in healthcare: past, present and future.” Year: 2020. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7322245/
 5. “The impact of COVID-19 on mental health: a rapid review of the literature.” Year: 2020. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7532555/