วิธีเชคว่าน้ำนมแม่ออกมาเพียงพอหรือไม่

วิธีเชคว่าน้ำนมแม่ออกมาเพียงพอหรือไม่

การตรวจสอบว่าน้ำนมแม่ออกมาเพียงพอหรือไม่เป็นเรื่องที่สำคัญในการดูแลเด็กแรกเกิด เนื่องจากน้ำนมแม่เป็นอาหารที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของทารกในช่วงแรกๆ ของชีวิต ในบทความนี้จะมาเสนอขั้นตอนการตรวจสอบว่าน้ำนมแม่ออกมาเพียงพอหรือไม่ พร้อมกับคำแนะนำเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ


ขั้นตอนแรกในการตรวจสอบว่าน้ำนมแม่ออกมาเพียงพอหรือไม่คือการตรวจสอบว่าทารกอยู่ในสภาพที่ดีเพียงพอที่จะดูแลได้ด้วยน้ำนมแม่ โดยการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้

 1. ตรวจสอบว่าทารกมีน้ำหนักเกิน 3,500 กรัมหรือไม่ น้ำนมแม่มักจะไม่เพียงพอสำหรับทารกที่มีน้ำหนักน้อยกว่านี้
 2. ตรวจสอบว่าทารกอยู่ในสภาพที่แข็งแรงพอที่จะดูแลด้วยน้ำนมแม่ โดยการตรวจสอบสุขภาพของทารกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ดูแลทารก


หลังจากที่ตรวจสอบว่าทารกเหมาะสมในการดูแลด้วยน้ำนมแม่แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบว่าน้ำนมแม่เพียงพอหรือไม่ โดยการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้

 1. ตรวจสอบว่าน้ำนมแม่ออกมาเพียงพอหรือไม่
  โดยการตรวจสอบปริมาณน้ำนมแม่ที่ออกมาในแต่ละครั้ง และควรตรวจสอบปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกได้รับในแต่ละวันเพื่อตรวจสอบว่าเพียงพอต่อความต้องการของทารกหรือไม่
 2. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมแม่
  โดยการตรวจสอบว่ามีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของทารกอยู่ในปริมาณเพียงพอหรือไม่ และควรตรวจสอบการติดเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่อาจทำให้น้ำนมแม่ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

สำหรับคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบน้ำนมแม่ สามารถทำได้ดังนี้

 1. การออกกำลังกาย
  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มการผลิตน้ำนมแม่ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักหรือการหมั่นโหวตัวเองในระยะเวลาที่น้ำนมแม่ยังไม่เพียงพอ
 2. การดื่มน้ำมากๆ
  การดื่มน้ำมากๆช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำนมแม่
 3. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม
  การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและบริโภคอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ อาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำนมแม่ได้แก่ อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว เป็นต้น และควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของกากใย เช่น ผักใบเขียวหรือผักที่มีใยสูง
 1. การหมั่นเลี้ยงทารก
  การหมั่นเลี้ยงทารกแม่ช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนมแม่และช่วยให้น้ำนมแม่เพียงพอต่อความต้องการของทารก
 2. การผ่อนคลาย
  การผ่อนคลายช่วยเพิ่มการผลิตน้ำนมแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นการผลิตน้ำนมแม่
 3. การติดตามคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด
  การติดตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบว่าน้ำนมแม่ออกมาเพียงพอหรือไม่ และช่วยให้การเลี้ยงดูทารกแรกเกิดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การตรวจสอบว่าน้ำนมแม่ออกมาเพียงพอหรือไม่เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้ทารกได้รับอาหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต ดังนั้น ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของน้ำนมแม่อย่างสม่ำเสมอและติดตามคำแนะนำ

Reference

 1. “Assessment of Breast Milk Production: A Critical Review of Available Methods” by E. M. Delaney and J. P. Lonnerdal (2019). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6722936/
 2. “Measuring Milk Intake in Breastfed Infants: A Review of Methods” by K. G. Dewey, C. L. Heinig, and L. A. Nommsen-Rivers (2019). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6567029/
 3. “Breast milk production in mothers of premature infants: does maternal hypertension during pregnancy matter?” by L. de Mello Palhares, S. T. de Almeida, R. M. da Silva, and A. F. da Cunha (2020). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7189348/
 4. “Breast Milk: Composition, Production, and Health Benefits” by L. A. Nommsen-Rivers and K. G. Dewey (2019). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6692327/
 5. “Relactation: Review of Experience and Recommendations for Practice” by K. G. Dewey, M. E. Finley, and L. A. Nommsen-Rivers (2018). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6197171/