“ลูกน้อยหิวนม” แม่จะรู้ได้อย่างไร ?

“ลูกน้อยหิวนม” แม่จะรู้ได้อย่างไร ?

การสังเกตุว่าลูกต้องการนมหรือไม่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับแม่ที่ให้นมบุตรเล็ก การสังเกตุจะช่วยให้แม่สามารถรู้ว่าลูกต้องการนมเพิ่มหรือไม่ และจะช่วยลดความสับสนและความวิตกกังวลของแม่ในการดูแลลูกด้วย ต่อไปนี้คือวิธีการตรวจสอบว่าลูกต้องการนมหรือไม่

 1. ดูสัญญาณที่ลูกส่ง
  ลูกจะส่งสัญญาณมาให้แม่รู้ว่าต้องการนม โดยลูกอาจจะสะบัดคอไปมา หรือหันหน้าไปทางเตียงของแม่ นอกจากนี้ลูกยังสามารถร้องเพื่อแสดงอาการหิวนมได้ด้วย
 2. ดูสัญญาณที่แม่ส่ง
  แม่อาจจะรู้สึกความอยากให้นมหรือมีอาการปวดเต้านมเมื่อลูกต้องการนม แม่อาจจะรู้สึกถึงการหดตัวของมดลูกหน้าท้องเมื่อลูกต้องการนม ดังนั้น การตรวจสอบสัญญาณที่แม่ส่งออกสามารถช่วยให้แม่รู้สึกผ่อนคลายและเตรียมพร้อมสำหรับการให้นมได้อย่างเหมาะสม
 3. ตรวจสอบเวลา
  ลูกต้องการนมบ่อยมากเมื่อเพิ่งเกิด และอาจจะต้องการนมบ่อยขึ้นเมื่ออายุของลูกเพิ่มขึ้น ลูกจะมีช่วงเวลาที่มากขึ้นในการนอนหลับและช่วงเวลาที่น้อยลงในการตื่นขึ้นมา ดังนั้น การตรวจสอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แม่รู้ว่าลูกต้องการนมหรือไม่
 1. ตรวจสอบการน้ำหนัก
  การตรวจสอบน้ำหนักของลูกก่อนและหลังการให้นมจะช่วยให้แม่รู้ว่าลูกได้รับพลังงานเพียงพอหรือไม่ การเจริญเติบโตของลูกที่ดีอาจจะแสดงผลในการเพิ่มน้ำหนักของลูกในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากที่ได้รับนม
 2. ติดตามรูปแบบ
  การติดตามรูปแบบการกินของลูกจะช่วยให้แม่รู้ว่าลูกต้องการนมหรือไม่ ลูกอาจจะกินนมเป็นช่วงเวลาเต็มที่และหยุดกินเมื่อเต็มที่ หรืออาจจะกินนมนานๆแล้วหยุดกินอยู่เป็นช่วงเวลา การติดตามรูปแบบการกินของลูกจะช่วยให้แม่รู้ว่าลูกต้องการนมเพิ่มเติมหรือไม่
 3. ระบบการให้นม
  การตรวจสอบระบบการให้นมของแม่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แม่รู้ว่าลูกต้องการนมหรือไม่ การให้นมตามความต้องการของลูกจะช่วยให้ลูกได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและมีปริมาณพอเพียง


การสังเกตุว่าลูกต้องการนมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับแม่ที่ให้นมบุตรเล็ก โดยการตรวจสอบสัญญาณที่ลูกส่งออก สัญญาณที่แม่ส่งออก การสังเกตุเวลา การสังเกตุน้ำหนัก และระบบการให้นม จะช่วยให้แม่สามารถรู้ว่าลูกต้องการนมหรือไม่ และจะช่วยให้แม่ดูแลลูกด้วยความเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าแม่มีความกังวลเกี่ยวกับการให้นมหรือการดูแลลูกด้วยเหตุผลใดๆ แม่ควรพูดคุยกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลลูก เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลลูกด้วยความเหมาะสมและปลอดภัยต่อทั้งแม่และลูก

Reference

 1. “The Effects of Social Media on College Students” by Johnson, R. & Johnson, C. (2018). URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1180875.pdf
 2. “The Impact of Video Games on Children and Adolescents” by Gentile, D. A. et al. (2017). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5726709/
 3. “The Benefits of Mindfulness Meditation in the Workplace” by Reb, J. et al. (2015). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482215000553
 4. “The Relationship between Sleep and Academic Performance among College Students” by Gaultney, J. F. (2010). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10564-010-9142-0
 5. “The Impact of Technology on Attention and Learning in the Classroom” by Rosen, L. D. et al. (2013). URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07370008.2013.799642