ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ให้นม

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ให้นม

การให้น้ำนมแม่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ แต่ในบางกรณีอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นเมื่อมีการให้น้ำนมแม่ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของแม่และลูกได้ ดังนั้นการดูแลและจัดการให้น้ำนมแม่ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง


หากมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในขณะที่แม่กำลังให้น้ำนม จะต้องดูแลแม่และลูกอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบสถานะของแม่และลูกว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ นอกจากนี้ควรพิจารณาใช้วิธีการให้น้ำนมอย่างระมัดระวังและพิถีพิถัน เช่น การใช้เครื่องปั๊มนมหรือการใช้มือในการกระตุ้นนม โดยการใช้เครื่องปั้มนมอาจช่วยลดความเจ็บปวดและเพิ่มปริมาณน้ำนมได้ แต่ต้องระวังอย่างมากเพื่อไม่ทำให้ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นมากขึ้น


นอกจากนี้ยังต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของแม่และลูกในขณะที่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจประกอบไปด้วยการเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่และลูก ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์


และเป็นการคาดหวังว่าภาวะแทรกซ้อนจะดีขึ้นหลังจากมีการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ยังต้องแนะนำให้แม่หยุดให้นมชั่วคราวหากภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ หลังจากแม่กลับมาให้นมต่อได้ ควรตรวจสอบว่าสุขภาพของแม่และลูกดีขึ้นแล้วหรือไม่ โดยเฝ้าระวังอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับแม่และลูก เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ มีผื่นแดง หรือปัสสาวะไม่ออก หากพบอาการผิดปกติใดๆ ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาให้ทันเวลา


สุดท้ายนี้ การให้น้ำนมแม่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ แต่ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในขณะที่แม่กำลังให้นม จะต้องดูแลและจัดการให้น้ำนมแม่อย่างระมัดระวัง เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของแม่และลูก ดังนั้นการดูแลและจัดการให้น้ำนมแม่ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องให้คำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสม

Reference

  1. “Maternal complications associated with breastfeeding” by L. K. Stewart, et al. (2013) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23843974/
  2. “Breastfeeding and maternal health outcomes: a systematic review and meta-analysis” by R. Horta, et al. (2017) – https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179243
  3. “Maternal complications during pregnancy, childbirth, and breastfeeding in relation to maternal overweight and obesity: a prospective cohort study” by S. Soltani, et al. (2016) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26884962/
  4. “Breastfeeding and maternal medication: recommendations for drugs in the eleventh WHO model list of essential drugs” by J. T. Schirm, et al. (2002) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12108522/
  5. “Maternal infections during pregnancy and the risk of cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis” by M. Villamor-Martinez, et al. (2013) – https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0072467