การทำงานของฮอร์โมนในนมแม่

การทำงานของฮอร์โมนในนมแม่

การทำงานของฮอร์โมนในนมแม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เนื่องจากฮอร์โมนเหล่านี้มีผลกับการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารก ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของฮอร์โมนในนมแม่ และความสำคัญของการให้นมแม่ให้กับทารกน้อยหน้า


ฮอร์โมนในนมแม่เป็นสารเคมีที่มีปริมาณสูงในน้ำนม ซึ่งมีหลายชนิด เช่น ฮอร์โมนเพศหญิง (estrogen) และโปรเจสเทอโรน (progesterone) ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกน้อยหน้า นอกจากนี้ ยังมีฮอร์โมนอื่น ๆ เช่น ออกซิตอกซิน (oxtocin) และโพรลัคติน (prolactin) ที่มีผลต่อการสร้างน้ำนมและการให้นมแก่ทารกน้อยหน้า


การทำงานของฮอร์โมนในนมแม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวภาพหลายอย่าง เช่น การผลัดผลาญ (lactation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อนมอยู่ในหลอดท่อน้ำนม ฮอร์โมนโพรลัคตินเป็นสารสำคัญในกระบวนการผลัดผลาญ โดยจะกระตุ้นการสร้างน้ำนมจากเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์เอพิเธลียล ซึ่งมีหน้าที่ผลิตน้ำนมฮอร์โมนออกซิตอกซินก็เป็นสารสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการผลัดผลาญ โดยจะกระตุ้นการบีบตัวของหลอดท่อน้ำนมเพื่อให้น้ำนมไหลออกมาได้ นอกจากนี้ ออกซิตอกซินยังมีผลต่อการผลัดผลาญในด้านจิตใจด้วย โดยการกระตุ้นความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างแม่และทารกน้อยหน้า ซึ่งมีผลให้ทารกน้อยหน้ามีความสบายใจและช่วยพัฒนาการทางสมองได้ดีขึ้น


นอกจากฮอร์โมนเหล่านี้แล้ว ยังมีฮอร์โมนอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกน้อยหน้า เช่น ฮอร์โมนเจริญเติบโต (growth hormone) ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และฮอร์โมนที่มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในทารกน้อยหน้า ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อและโรคต่าง ๆ


ดังนั้น การให้นมแม่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกน้อยหน้า ไม่เพียงแต่จะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกน้อยหน้าเท่านั้น แต่ยังมีฮอร์โมนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต

Reference

  1. “Hormones in Breast Milk and Their Effect on Infants” by Sanja Milkovic-Kraus, published in 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6121413/
  2. “Hormones in Human Milk and Their Potential Effects on Infant Health” by Katie Hinde, published in 2015. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4533015/
  3. “Hormones in Human Milk and Their Potential Effects on Development” by Nancy F. Butte and Andrea D. Morrison, published in 2014. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4265344/
  4. “Breast Milk Hormones and Their Protective Effect on Obesity” by Manal F. Elbarbary et al., published in 2017. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5570587/
  5. “The Role of Human Milk Hormones in Infants’ Health and Development” by Katherine S. Morrison et al., published in 2020. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7291969/