“มหัสจรรย์นมแม่ประโยชน์ของการให้นมแม่”

"มหัสจรรย์นมแม่ประโยชน์ของการให้นมแม่"

การให้นมแม่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการเลี้ยงลูกให้เติบโตและพัฒนาอย่างเต็มตัว นมแม่มีสารอาหารและธาตุอาหารที่สำคัญอย่างมากสำหรับลูกน้อยให้ได้รับ และยังมีประโยชน์สูงในการป้องกันโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของลูกด้วย


การให้นมแม่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจในลูกน้อย เนื่องจากมีการส่งผ่านภูมิคุ้มกันจากแม่ไปยังลูก นอกจากนี้ นมแม่ยังมีสารป้องกันโรคอื่นๆ เช่น โรคหัด โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง เป็นต้น

การให้นมแม่ยังช่วยในการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสมอง การเรียนรู้ การพัฒนาสมอง การเจริญเติบโตร่างกาย การแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน และการสร้างระบบย่อยอาหารที่ดี เป็นต้น


นอกจากนี้ การให้นมแม่ยังช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างแม่และลูกด้วยการสัมผัสและการเลี้ยงลูก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทางสังคมและการพัฒนาอารมณ์ของลูก


ดังนั้น การให้นมแม่เป็นอย่างมากสำหรับการเลี้ยงลูกให้เติบโตและพัฒนาอย่างเต็มตัว แม้ว่าบางครั้งอาจจะมีปัญหาในการให้นมแม่ เช่น ปัญหาในการติดเชื้อหรือการเจ็บป่วยของแม่ หรือการทำงานของแม่ที่มีเวลาไม่เพียงพอในการให้นมและอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หากสามารถให้นมแม่ได้นานเท่าที่เป็นไปได้ จะช่วยเพิ่มประโยชน์และคุณภาพชีวิตของลูกและแม่ได้อย่างมากนัก


นอกจากนี้ การให้นมแม่ยังเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูงในการลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก เนื่องจากนมแม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผสมหรือนมสูตรที่ผลิตเพื่อเลี้ยงลูกน้อย นอกจากนี้ การให้นมแม่ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังในอนาคต เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นต้น


ในสังคมไทยยังมีการเข้าใจและยอมรับในการให้นมแม่ยังไม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากยังมีแนวโน้มในการให้นมสูตรหรือนมผสมมากกว่า แต่ก็มีการแก้ไขและปรับปรุงสภาพการเลี้ยงลูกด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการให้นมแม่ให้เป็นไปอย่างเต็มที่ ด้วยการเข้าใจและยอมรับว่าการให้นมแม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลี้ยงลูกให้เติบโตและพัฒนาอย่างเต็มตัว และยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และลูกในระยะยาวด้วย


สำหรับแม่ที่ต้องการเริ่มให้นมแม่ ควรเตรียมตัวก่อนเพื่อสามารถให้นมแม่ได้มากที่สุด โดยเริ่มต้นด้วยการทานอาหารที่เหมาะสมและอยู่ในระดับความสมดุล รวมถึงการดื่มน้ำเพียงพอเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม และการมีการฝึกฝนการให้นมแม่ให้ถูกวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้นม

Reference

  1. “Breastfeeding and the Risk of Sudden Infant Death Syndrome” by Hauck et al. published in 2011 in the journal Pediatrics. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/128/1/e1
  2. “Breastfeeding and its impact on child cognitive development: a systematic review and meta-analysis” by Victora et al. published in 2015 in the journal Acta Paediatrica. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apa.13139
  3. “Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries” by Horta et al. published in 2007 in the journal Evidence report/technology assessment. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK38337/
  4. “The Lancet Breastfeeding Series: a summary” by Victora et al. published in 2016 in the journal The Lancet. URL: https://www.thelancet.com/series/breastfeeding
  5. “Breastfeeding and the Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Women: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Studies” by Stuebe et al. published in 2015 in the journal JAMA Internal Medicine. URL: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1905173