วิธีตรวจสอบคุณภาพนมแม่ง่ายๆ ก่อนสต๊อก

วิธีตรวจสอบคุณภาพนมแม่ง่ายๆ ก่อนสต๊อก

นมแม่เป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับทารกและเด็กแรกเกิด แต่ในการสต๊อกนมแม่เพื่อใช้ในภายหลัง การตรวจสอบคุณภาพของนมแม่ก่อนสต๊อกเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะมีผลต่อการใช้นมแม่ในอนาคตของทารกหรือเด็กที่ได้รับนมแม่นั้น ดังนั้น ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพของนมแม่ก่อนสต๊อก ที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลทารกต้องรู้จัก

การตรวจสอบคุณภาพของนมแม่ก่อนสต๊อก สามารถทำได้โดยการตรวจสอบด้วยสายตา และการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ม้วนกระดาษสีส้ม, สีสลับ, กลิ่นและรสชาติ ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นที่นิยมในการตรวจสอบคุณภาพของนมแม่

 1. ดูด้วยสายตา
  การตรวจสอบด้วยสายตาสามารถบอกได้ว่านมแม่มีสีเหลืองอ่อนหรือไม่ และควรมีความเหมือนกันระหว่างรังสีสองข้างของหลอดนม ถ้าเห็นว่ามีสีเหลืองเข้มหรือมีแผลหรืออาการอื่น ๆ ที่ไม่ปกติในนมแม่ ให้ปฏิเสธการใช้นมแม่ดังกล่าว
 2. ใช้ม้วนกระดาษสีส้ม
  การใช้ม้วนกระดาษสีส้มสามารถช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของนมแม่ได้ด้วยการเช็คความเข้มข้นของนมแม่ วิธีการใช้ม้วนกระดาษสีส้มคือ ให้เอาม้วนกระดาษสีส้มมาเจาะลงไปในนมแม่ แล้วดูว่าม้วนกระดาษที่เจาะลงไปในนมแม่จะเหลือเฉพาะเส้นกระดาษสีส้มและไม่มีน้ำนมไหลออกมา ถ้าเห็นว่าน้ำนมไหลออกมาก็หมายถึงนมแม่นั้นมีความเข้มข้นน้อย
 1. ใช้สีสลับ
  วิธีการใช้สีสลับคือ ให้เตรียมสีสลับ โดยเตรียมสีที่เป็นกรุ๊ปสีแดงและเขียว จากนั้นเทนมแม่ลงในชาม แล้วใช้สีแดงกดตามส่วนที่นมแม่อยู่แล้วใช้สีเขียวกดตามส่วนอื่น ๆ ในชาม ถ้านมแม่มีคุณภาพดีก็จะเห็นว่าสีแดงและสีเขียวจะเข้ากันได้ แต่ถ้านมแม่มีปัญหาเช่น มีแบคทีเรียหรือเชื้อราในนมแม่ จะเห็นว่าสีเขียวกินสีแดงและมีตะกอนเล็กๆ ติดอยู่
 2. ตรวจสอบกลิ่นและรสชาติ
  นอกจากวิธีการตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องมือต่างๆ การตรวจสอบกลิ่นและรสชาติของนมแม่ก่อนสต๊อกเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพของนมแม่ ให้ทดลองชิมกลิ่นและรสชาติของนมแม่ ถ้ามีกลิ่นหรือรสชาติที่เปลี่ยนแปลงหรือมีรสหวานหรือเค็มจนเกินไป หรือมีกลิ่นและรสชาติที่ไม่ปกติ เช่น อับปาง ควรปฏิเสธการใช้นมแม่ดังกล่าว


สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของนมแม่เพื่อใช้ในภายหลัง การเก็บรักษานมแม่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้คุณภาพของนมแม่ลดลง ดังนั้น การเก็บรักษานมแม่ให้ถูกต้อง และปลอดภัย ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ดูแลทารกควรรู้จักด้วย

สรุปได้ว่าการตรวจสอบคุณภาพของนมแม่ก่อนสต๊อกเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะมีผลต่อการใช้นมแม่ในอนาคตของทารกหรือเด็กที่ได้รับนมแม่นั้น ผู้ดูแลทารกควรรู้จักวิธีการตรวจสอบคุณภาพของนมแม่ต่างๆ และการเก็บรักษานมแม่ให้ถูกต้อง และปลอดภัย เพื่อให้ทารกหรือเด็กได้รับประโยชน์จากการใช้นมแม่อย่างมากที่สุด

Reference

 1. “Detection of abnormal breast milk: guidelines for detection and handling” by Czank et al. (2010). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2874647/.
 2. “Assessment of human milk quality in the Milk Bank” by García-Lara et al. (2013). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3853376/.
 3. “Validation of methods for the analysis of human milk oligosaccharides” by Bao et al. (2012). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3460946/.
 4. “Evaluation of the Microbial Quality of Human Milk in a Milk Bank in the City of São Paulo, Brazil” by Tavares et al. (2021). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8285671/.
 5. “The quality of breast milk: biological aspects” by Demmelmair and Koletzko (2007). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2771985/.