เคล็ดลับป้องกัน “นมเสีย” ในช่วงการเก็บสต๊อก

เคล็ดลับป้องกัน “นมเสีย” ในช่วงการเก็บสต๊อก

การสต๊อกนมแม่เป็นสิ่งที่สำคัญในการเตรียมตัวสำหรับการให้นมลูกในระยะแรกๆ ของชีวิต แต่การเก็บรักษานมแม่ในช่วงสต๊อกอาจเสี่ยงต่อการเสียหายและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของนมแม่ที่ให้กับลูกของคุณ ดังนั้น เพื่อป้องกันการเสียหายและการเปลี่ยนแปลงของนมแม่ในช่วงการสต๊อก มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้ดังนี้

 1. การเก็บรักษานมแม่ในอุปกรณ์ที่เหมาะสม
  เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษานมแม่ เช่น ขวดหรือซองฟอยล์ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรักษานมแม่ได้อย่างปลอดภัย และต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของนมแม่
 2. การเก็บรักษานมแม่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
  นมแม่จะเสียคุณสมบัติและคุณภาพเมื่อถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เช่น ในอุณหภูมิร้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของนมแม่ ดังนั้น ควรเก็บรักษานมแม่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งคือ อุณหภูมิห้องเย็นๆ โดยสามารถเก็บรักษานมแม่ได้โดยไม่ต้องใช้ตู้เย็น หากต้องการเก็บนานเกินกว่า 24 ชั่วโมง ก็ควรใช้ตู้เย็นเพื่อเก็บรักษานมแม่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
 1. การเก็บรักษานมแม่ในสภาพที่สะอาด
  ก่อนเก็บนมแม่ควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอและใช้ผ้าที่สะอาดเพื่อเช็ดตัวขวดหรือซองฟอยล์ และทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนใช้งาน นอกจากนี้ ควรเก็บรักษานมแม่ในบริเวณที่สะอาดและไม่มีเชื้อโรค
 2. การเก็บรักษานมแม่ในปริมาณที่เหมาะสม
  นมแม่ควรเก็บรักษาในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเสียหายและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ ควรเก็บรักษานมแม่ในปริมาณที่ลูกของคุณจะได้ดื่มภายใน 24 ชั่วโมง และหากมีการเก็บรักษานมแม่เกินกว่านี้ ควรใช้ตู้เย็นเพื่อเก็บรักษานมแม่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
 3. การใช้นมแม่ให้ถูกต้อง
  เมื่อนำนมแม่ออกมาใช้งาน ควรตรวจสอบว่าไม่มีเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในนมแม่ และควรตรวจสอบความหมดอายุของนมแม่ก่อนใช้งานด้วย
 4. การสังเกตอาการของนมแม่
  การสังเกตอาการของนมแม่เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันการเสียหายและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ หากมีอาการผิดปกติ เช่น นมแม่มีกลิ่นเหม็น หรือมีสีหรือลักษณะผิดปกติ ควรหยุดใช้งานและปรึกษาเภสัชกรหรือหมอเพื่อแนะนำวิธีการจัดการ


การป้องกันการเสียหายและการเปลี่ยนแปลงของนมแม่ในช่วงการสต๊อกเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้นมลูกในระยะแรกๆ ของชีวิต ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษา การเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม การเก็บรักษาในสภาพที่สะอาด การเก็บรักษาในปริมาณที่เหมาะสม การใช้นมแม่ให้ถูกต้อง และการสังเกตอาการของนมแม่ เราสามารถป้องกันการเสียหายและการเปลี่ยนแปลงของนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำนมแม่ที่มีคุณภาพดีให้กับลูกของเราได้อย่างปลอดภัย

Reference

 1. “Storage of human milk: current perspectives and future directions” by Eidelman AI and Schanler RJ. Published in 2012. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22687127
 2. “Human Milk Storage and the Use of Banked Milk in the Neonatal https://www.facebook.com/Intensive Care Unit: A Review” by Lawrence RA and Lawrence RM. Published in 2010. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890334410368313
 3. “Effect of storage on breast milk antioxidant activity” by Garcia-Lara NR, Escuder-Vieco D, Garcia-Algar O, et al. Published in 2012. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22560375
 4. “Human Milk Storage and the Risk of Bacterial Contamination” by Keim SA, Hogan JS, McNamara KA, et al. Published in 2013. URL: https://journals.lww.com/pedresearch/Abstract/2013/09000/Human_Milk_Storage_and_the_Risk_of_Bacterial.26.aspx
 5. “Breast milk storage: experiences and practices of urban mothers in Accra, Ghana” by Osman NB, Abdel-Rahman ME, and Rizk DE. Published in 2013. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667021/