วิธีดูแลและทำความสะอาดเครื่องปั้มนม

วิธีดูแลและทำความสะอาดเครื่องปั้มนม

การดูแลและทำความสะอาดเครื่องปั้มนมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดเชื้อโรคจากเครื่องปั้มนมที่ไม่สะอาด ดังนั้นในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีดูแลและทำความสะอาดเครื่องปั้มนมให้เข้าใจง่ายๆ

 1. ตรวจสอบเครื่องปั้มนมก่อนใช้งาน
  ก่อนที่จะใช้งานเครื่องปั้มนมครั้งแรกหรือหลังจากไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบเครื่องว่ามีอะไรต้องแก้ไขหรือไม่ เช่น ช่องเสียบสายไฟ สายไฟ หรือแหล่งจ่ายไฟ หากพบว่ามีสิ่งที่เสียหายหรือไม่เหมาะสมต้องทำการซ่อมแซมก่อน
 2. ทำความสะอาดเครื่องปั้มนมทุกครั้งที่ใช้งาน
  เครื่องปั้มนมต้องทำความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งาน เพื่อเอาเสียที่สะสมออกจากเครื่อง และป้องกันการเกิดเชื้อโรคจากเครื่องปั้มนมที่ไม่สะอาด ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จและก่อนใช้งาน โดยใช้น้ำยาล้างจานหรือน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
 1. ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของเครื่องปั้มนม
  ต้องทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของเครื่องปั้มนมด้วย เช่น หม้อน้ำ ท่อน้ำ และท่อนม โดยใช้น้ำยาล้างจานหรือน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ เพื่อล้างเอาเสียที่ติดแน่นอยู่ในท่อออก และป้องกันการเกิดเชื้อโรคจากเครื่องปั้มนมที่ไม่สะอาด
 2. ปล่อยน้ำให้เครื่องปั้มนมทำงานเป็นเวลา 5 นาที
  หลังจากทำการทำความสะอาดเครื่องปั้มนมเรียบร้อยแล้ว ควรปล่อยให้เครื่องทำงานเป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้เครื่องสามารถล้างเอาความสะอาดออกได้จากท่อและส่วนอื่นๆ ของเครื่อง
 3. ตรวจสอบสภาพของท่อน้ำและหม้อน้ำ
  เมื่อทำการใช้งานเครื่องปั้มนมเป็นเวลานาน ท่อน้ำและหม้อน้ำอาจมีเชื้อราหรือเกลือเกาะอยู่ภายใน จึงต้องตรวจสอบและทำความสะอาดท่อน้ำและหม้อน้ำเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค
 4. จัดเก็บเครื่องปั้มนมให้เหมาะสม
  เครื่องปั้มนมควรจัดเก็บในที่ที่แห้งและไม่มีความชื้น เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและการเสียหายของเครื่อง ควรจัดเก็บในตู้
 1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์รอง
  ควรตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์รองของเครื่องปั้มนม เช่น สายไฟ สวิตช์ เต้ารับน้ำ และเต้านม เพื่อตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่
 2. รักษาเครื่องปั้มนมเป็นระยะเวลา
  เครื่องปั้มนมมีอายุการใช้งาน ดังนั้นควรรักษาเครื่องปั้มนมเป็นระยะเวลาและดูแลอย่างดี เพื่อป้องกันการเสียหายหรือมีปัญหาในการใช้งานเครื่องในอนาคต

Reference

 1. “Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate” by Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio (2015): https://arxiv.org/abs/1409.0473
 2. “Attention Is All You Need” by Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin (2017): https://arxiv.org/abs/1706.03762
 3. “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding” by Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova (2018): https://arxiv.org/abs/1810.04805
 4. “Generative Pre-Training from Pixels” by Emily Denton, Wojciech Zaremba, Joan Bruna, Yann LeCun, and Rob Fergus (2019): https://arxiv.org/abs/1606.03657
 5. “The Lottery Ticket Hypothesis: Finding Sparse, Trainable Neural Networks” by Jonathan Frankle and Michael Carbin (2018): https://arxiv.org/abs/1803.03635