วิธีการใช้เครื่องปั้มนมอย่างถูกต้อง

วิธีการใช้เครื่องปั้มนมอย่างถูกต้อง

การใช้เครื่องปั้มนมเป็นวิธีที่ดีในการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมที่ได้รับในระหว่างการให้นมลูกน้อย แต่ในการใช้งานจำเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้การให้นมลูกน้อยเป็นไปอย่างปลอดภัย ดังนั้น วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องปั้มนมอย่างถูกต้องดังนี้

 1. ตรวจสอบเครื่องปั้มนมก่อนใช้งาน
  การตรวจสอบเครื่องปั้มนมก่อนใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะช่วยให้เราสามารถระบุว่าเครื่องปั้มนมทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีส่วนประกอบใด ๆ ที่ขาดหายไป หรือมีส่วนที่ชำรุด ควรเลิกใช้เครื่องปั้มนมนั้นไปก่อน
 2. ศึกษาคู่มือการใช้งาน
  เมื่อได้เครื่องปั้มนมที่เหมาะสมแล้ว คุณควรอ่านคู่มือการใช้งานที่มากับเครื่องปั้มนม และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือนั้น คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้การใช้งานเครื่องปั้มนมของคุณมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 3. ทำความสะอาดเครื่องปั้มนม
  การทำความสะอาดเครื่องปั้มนมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการให้นมลูกน้อย ดังนั้น การดูแลเครื่องปั้มนมเป็นสิ่งที่จำเป็น คุณควรทำความสะอาดเครื่องปั้มนมทุกครั้งหลังการใช้งาน โดยการใช้น้ำยาล้างจานและน้ำประปา และต้องระวังไม่ให้เปียกเครื่องปั้มนมจนเกินไป จะทำให้เกิดการชำรุดได้
 1. วางเครื่องปั้มนมให้ถูกตำแหน่ง
  เครื่องปั้มนมควรวางในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวกและถูกต้อง โดยให้เครื่องปั้มนมอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับของน้ำนม เพื่อให้น้ำนมไหลได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นขณะที่ให้นมหรือในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานเครื่อง ปั้มนม
 2. ใช้ถุงนมที่เหมาะสม
  ในการใช้งานเครื่องปั้มนมคุณควรเลือกใช้ถุงนมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องปั้มนม ซึ่งจะช่วยให้การให้นมมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไปแล้ว เครื่องปั้มนมจะมีหลายขนาด และคุณควรเลือกใช้ถุงนมที่มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องปั้มนมของคุณ
 3. อ่านความต้องการของลูกน้อย
  การให้นมลูกน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น คุณควรอ่านความต้องการของลูกน้อยและปรับการให้นมให้เหมาะสม การเตรียมตัวก่อนการให้นมลูกน้อยก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่น การออกกำลังกายหรือการดื่มน้ำให้เพียงพอ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่าลูกน้อยอาจจะมีอาการแพ้นมหรือไม่ เพราะอาการแพ้นมอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
 1. ใช้เครื่องปั้มนมอย่างเหมาะสม
  การใช้เครื่องปั้มนมอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การให้นมเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรใช้เครื่องปั้มนมอย่างเหมาะสม โดยเลือกเครื่องปั้มนมที่มีคุณภาพดี และสามารถปรับระดับการสูบนมได้ตามความต้องการของลูกน้อย
 2. ใช้เทคนิคการให้นมที่เหมาะสม
  เทคนิคการให้นมถูกต้องจะช่วยให้การให้นมมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณแม่ควรใช้เทคนิคการให้นมที่เหมาะสม เช่น การใช้การกดนิ้วหัวแม่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม หรือการใช้ท่าทางที่เหมาะสมในการให้นม เพื่อให้นมไหลออกมาได้อย่างต่อเนื่อง
 3. ติดตามและประเมินผลการให้นม
  การติดตามและประเมินผลการให้นมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณแม่สามารถปรับปรุงการให้นมได้ตามความต้องการของลูกน้อย โดยการติดตามและวัดผลจะช่วยให้คุณได้ทราบว่าการให้นมของคุณแม่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ และคุณแม่สามารถปรับปรุงการให้นมได้ตามต้องการของลูกน้อย
 4. แนะนำการใช้เครื่องปั้มนมกับผู้อื่น
  หากคุณแม่ใช้เครื่องปั้มนมและพบว่ามีประสิทธิภาพดี คุณสามารถแนะนำให้เพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัวใช้งานเครื่องปั้มนมเหมือนกับคุณ โดยอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องปั้มนมและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานเครื่องปั้มนมให้เพียงพอ

Reference

 1. “Effect of Pumping Frequency and Time on Milk Production in Mothers of Preterm Infants” (2016) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5050966/
 2. “The Impact of Breast Pump Use on Exclusive Breastfeeding at Three Months Postpartum” (2018) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6231135/
 3. “Comparing the Efficacy of Electric and Manual Breast Pumps in the NICU Setting” (2020) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7434295/
 4. “Breast Milk Pumping Frequency: A Meta-Analysis” (2019) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6823988/
 5. “Effect of Early Breast Milk Expression on Milk Volume and Timing of Lactogenesis Stage II Among Mothers of Very Low Birth Weight Infants: A Randomized Controlled Trial” (2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5725678/