การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคที่ส่งผลต่อน้ำนมแม่

การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคที่ส่งผลต่อน้ำนมแม่

การดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันโรคที่อาจส่งผลต่อการผลิตน้ำนมของคุณแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีครรภ์หรือกำลังอยู่ในช่วงการผลิตนม เพราะการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้จะมีผลต่อทั้งแม่และลูกน้อยในอนาคต

การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรคที่สามารถส่งผลต่อการผลิตนมสามารถทำได้โดยการรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีสารอาหารสมบูรณ์และเพียงพอ เช่น ผักและผลไม้ที่มีสีสันสดใสและมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี วิตามินอี และเกร็ดสารอาหารอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้การดื่มน้ำให้เพียงพอก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะน้ำจะช่วยในการขับถ่ายของสารพิษออกจากร่างกายอีกด้วย

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาสุขภาพด้วย เพราะการออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น และลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆได้ เช่น การออกกำลังกายเบาๆ เช่น การเดินหรือการวิ่ง เป็นต้น

นอกจากนี้การนอนหลับที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเรามีสุขภาพดี โดยเฉพาะในช่วงการผลิตนม เพราะการนอนหลับไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและฟื้นฟูตัวเอง แต่ยังช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการผลิตนมอีกด้วย

การพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเรามีสุขภาพดี โดยเฉพาะในช่วงการผลิตนม เพราะการพักผ่อนไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและฟื้นฟูตัวเอง แต่ยังช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการผลิตนมอีกด้วย

ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงการผลิตนมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมีผลต่อทั้งแม่และลูกน้อยในอนาคต การกินอาหารที่มีสารอาหารสมบูรณ์และเพียงพอ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม การนอนหลับเพียงพอ และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงการผลิตนมเพื่อป้องกันโรคที่สามารถส่งผลต่อการผลิตนมได้

Reference

 1. “Maternal health and nutrition and child health outcomes in the Sahel region: a systematic review” (2018) by Bezner-Kerr, R., & Dakishoni, L.
  URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6081028/
 2. “Maternal nutrition during pregnancy and lactation and its relation with milk composition” (2019) by López-Carballo, G., Moreno-Torres, R., García-Fernández, A. J., Gómez de Segura, A., & Rodríguez-Alcalá, L. M.
  URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022030218307998
 3. “Effects of exercise on breast milk composition and quality: a systematic review and meta-analysis” (2019) by Zhang, X., Ding, Y., & Kang, Y.
  URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6443331/
 4. “Sleep quality and quantity during pregnancy and postpartum periods: a prospective cohort study” (2018) by Sedov, I. D., Cameron, E. E., Madigan, S., & Tomfohr-Madsen, L. M.
  URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6171973/
 5. “Importance of maternal nutrition and nutrient supplementation during pregnancy and lactation for the health of mothers and their children” (2018) by Victora, C. G., de Onis, M., Hallal, P. C., Blössner, M., & Shrimpton, R.
  URL:https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/maternal_nutrition/en/