การรับประทานอาหารที่เหมาะสมสำหรับแม่ที่ให้นมลูก

การรับประทานอาหารที่เหมาะสมสำหรับแม่ที่ให้นมลูก

การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างสุขภาพและความเจริญเติบโตของทั้งแม่และทารกในช่วงนี้ ซึ่งอาหารที่แม่รับประทานจะต้องมีปริมาณพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอเพื่อให้ผลิตนมได้มากพอสมควร

เราสามารถแบ่งอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับแม่ที่ให้นมลูกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

 1. โปรตีน
  โปรตีนเป็นส่วนสำคัญของการผลิตนมในร่างกายของแม่ และเป็นสารอาหารที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อในทารก แม่ควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณโปรตีนเพียงพอ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว ผลไม้และผักที่มีโปรตีนสูง เช่น สาหร่าย ฝักทอง ฟักทอง และผักกาดขาว เป็นต้น
 2. คาร์โบไฮเดรต
  คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและอ่อนโยนในร่างกายของแม่และทารก แม่ควรรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเพียงพอ เช่น ข้าว แป้ง ขนมปัง ผลไม้และผักที่มีคาร์โบไฮเดรต
 1. ไขมัน
  ไขมันเป็นสารอาหารที่ช่วยสร้างความอ่อนโยนและความเจริญเติบโตในทารก แต่การรับประทานไขมันในปริมาณมากจะไม่เหมาะสม เนื่องจากอาจทำให้น้ำนมเป็นไขมันเกินไปและทารกอาจไม่ได้รับสารอาหารอื่นๆ ที่สำคัญ แม่ควรรับประทานไขมันในปริมาณที่เหมาะสม เช่น มันปลา นมถั่วเหลือง และมะพร้าว
 2. วิตามินและเกลือ
  วิตามินและเกลือเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับการผลิตนมและการเจริญเติบโตของทารก แม่ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินและเกลือเพียงพอ เช่น นม ฟักทอง แตงกวา และผักชนิดต่างๆ
 3. น้ำ
  การรับประทานน้ำเพียงพอช่วยให้แม่ผลิตนมได้มากพอสมควร และช่วยเสริมสร้างสุขภาพและความเจริญเติบโตของทารก แม่ควรดื่มน้ำเปล่าๆ หรือน้ำผลไม้ที่ไม่มีน้ำตาลเพื่อประโยชน์สูงสุด
 4. อาหารที่ไม่เหมาะสม
  คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น อาหารที่มีสารเคมีและวัตถุกันเสีย เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของแม่และทารกได้

Reference

 1. “Maternal nutrition during lactation” by Victora, C. G., Aquino, E. M. L., Leal, M. C., Monteiro, C. A., & Barros, F. C. (2016). Published in the journal, The Lancet Global Health. URL: https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(16)30141-4/fulltext. Year: 2016.
 2. “Nutritional needs of the lactating mother” by Koletzko, B., Bauer, C. P., Clemens, R., Cremer, M., Flothkötter, M., Hellmers, C., … & Wabitsch, M. (2020). Published in the journal, Annals of Nutrition and Metabolism. URL: https://www.karger.com/Article/Fulltext/510011. Year: 2020.
 3. “Nutritional status of lactating mothers and their infants in relation to maternal education: a cross-sectional study in a district of West Bengal, India” by Chakraborty, S., Rahman, M., Rahman, B., Chowdhury, S., & Islam, S. (2019). Published in the journal, BMC Public Health. URL: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6567-1. Year: 2019.
 4. “Maternal diet during breastfeeding and allergic outcomes in offspring” by Lodge, C. J., Tan, D. J., Lau, M. X. Z., Dai, X., Tham, R., Lowe, A. J., & Allen, K. J. (2019). Published in the journal, Nutrients. URL: https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/1151. Year: 2019.
 5. “Assessment of nutritional status of lactating mothers attending primary health care centers in Baghdad city” by Al-Kubaisy, W., Al-Naaimi, A., Al-Harmoosh, R., & Al-Kubaisy, M. (2017). Published in the journal, Saudi Medical Journal. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5613909/. Year: 2017.