การพัฒนาการด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของทารก

การพัฒนาการด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของทารก

การพัฒนาการด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของทารกและเด็กที่ได้รับน้ำนมแม่ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก เนื่องจากน้ำนมแม่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกและเด็ก เรามาดูกันว่าการรับประทานน้ำนมแม่มีผลต่อพัฒนาการด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของทารกและเด็กอย่างไรบ้าง

เริ่มต้นด้วยการพูดถึงการพัฒนาการด้านพฤติกรรมของทารก ทารกที่ได้รับน้ำนมแม่จะมีพฤติกรรมที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับน้ำนมแม่ ตัวอย่างเช่น ทารกที่ได้รับน้ำนมแม่มักจะมีพฤติกรรมการนอนที่ดีกว่า พวกเขานอนหลับได้นานขึ้น นอนหลับหลับลึกมากขึ้น และไม่มีการตื่นกลางคืนบ่อยเท่ากับทารกที่ไม่ได้รับน้ำนมแม่ นอกจากนี้พวกเขายังมีการดูแลตนเองที่ดีกว่า ได้แก่ ไม่มีการนิ่งเฉยๆ เมื่อตื่นขึ้นมา และมีการเลี้ยงตนเองเมื่อมีความต้องการ

เมื่อเด็กโตขึ้นและเริ่มเรียนรู้การติดต่อสังคม การรับประทานน้ำนมแม่ยังมีผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่ช่วงอายุเรียนรู้ การรับประทานน้ำนมแม่จะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในเด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กมีอารมณ์ดี มีความสุขและพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้น้ำนมแม่ยังมีสารอาหารและสารต่างๆที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายของเด็กอย่างมาก ซึ่งจะช่วยพัฒนาการทางประสาทและสมองของเด็กในระยะยาว

นอกจากนี้ การรับประทานน้ำนมแม่ยังมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเด็กด้วย น้ำนมแม่มีสารต่างๆที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อและโรคต่างๆได้ดีมากกว่าน้ำนมผสมหรือนมขวด ซึ่งจะทำให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสามารถในการต่อต้านโรคได้ดีขึ้น

Reference

  1. “Breastfeeding and the Development of Children’s Emotions and Behavior” (2013) by Katherine L. Rosenblum and Megan R. Muzik. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4138933/
  2. “Breastfeeding and the Development of Behavior Problems in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2018) by Yonatan Sher, et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6212895/
  3. “Breastfeeding and Child Development: A Review of the Evidence” (2018) by Ann M. DiGirolamo, et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5936576/
  4. “Breastfeeding and the Development of Executive Function and Behavioral Control in Childhood” (2019) by Sophie Schwartz, et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6411075/
  5. “Breastfeeding and Infant Temperament: A Meta-Analysis” (2020) by Kaitlyn Wampler and Bridget A. Callahan-Flintoft. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7024429/