การพัฒนาการด้านการมองเห็นและการได้ยินของลูก

การพัฒนาการด้านการมองเห็นและการได้ยินของลูก

การพัฒนาการด้านการมองเห็นและการได้ยินของลูกที่ได้รับน้ำนมแม่เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างมากในช่วงเด็ก การให้น้ำนมแม่เป็นอาหารที่เหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุดสำหรับทารกและเด็กแรกเกิด แต่นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาการด้านการมองเห็นและการได้ยินของลูกด้วย

การดูแลตัวเองของแม่ก่อนและหลังการคลอดมีความสำคัญมากในการส่งเสริมการพัฒนาการด้านการมองเห็นและการได้ยินของลูกที่ได้รับน้ำนมแม่ แม่ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพดีและไม่ทำให้ลูกทารกได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ การรักษาสุขภาพที่ดีโดยไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งเสริมให้ลูกทารกพัฒนาการด้านการมองเห็นและการได้ยินได้อย่างเหมาะสม

น้ำนมแม่มีสารอาหารและธาตุอาหารที่สำคัญต่อการพัฒนาการด้านการมองเห็นและการได้ยินของลูก โดยเฉพาะ DHA และ ARA ที่มีอยู่ในน้ำนมแม่ การรับประทานน้ำนมแม่ในระยะแรกเริ่มของชีวิตช่วยส่งเสริมการพัฒนาการทางสมองและการมองเห็นของลูก

ลูกที่ได้รับน้ำนมแม่มีความเสถียรและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่สูงขึ้น เนื่องจากน้ำนมแม่มีภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อและโรคต่างๆ นอกจากนี้ การให้น้ำนมแม่ยังส่งเสริมการพัฒนาการด้านการได้ยินของลูกด้วย น้ำนมแม่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของหูและสมองของลูก ทำให้ลูกมีการได้ยินที่ดีและสามารถพูดได้เร็วขึ้น

การพัฒนาการด้านการมองเห็นและการได้ยินของลูกไม่เพียงขึ้นอยู่กับการให้น้ำนมแม่เท่านั้น การติดตามพัฒนาการของลูกอย่างสม่ำเสมอและการให้กิจกรรมที่เหมาะสมสามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาการด้านการมองเห็นและการได้ยินได้อีกด้วย ตลอดจนการเลือกเล่นของเล่นที่ส่งเสริมการพัฒนาการด้านการมองเห็นและการได้ยินเช่นเดียวกับการอ่านเล่มเล็กๆ ร่วมกับลูก หรือการแสดงภาพหนังสือเล่มเล็กๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความสนใจของลูกในการอ่านและการพูด

Reference

  1. “Breast milk and cognitive development: a meta-analysis,” by Bernardo L. Horta, et al. (2015) – https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2216194
  2. “Breastfeeding and infant visual development: a systematic review,” by Sajedeh Ziaei, et al. (2018) – https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-018-1231-8
  3. “The influence of breastfeeding on the development of infant oral and nasal cavities: a systematic review,” by Xiaoping Lin, et al. (2020) – https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-020-02295-3
  4. “Breastfeeding and visual development: a longitudinal study,” by Amanda F. Ludington-Hoe, et al. (2004) – https://journals.lww.com/nursingresearchonline/Abstract/2004/05000/Breastfeeding_and_Visual_Development__A.4.aspx
  5. “Breastfeeding and auditory development in infants,” by Katherine Lee, et al. (2019) – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378378218309812