การพัฒนาการร่างกายของเด็กที่ได้รับน้ำนมแม่

การพัฒนาการร่างกายของเด็กที่ได้รับน้ำนมแม่

การพัฒนาการด้านร่างกายของทารกและเด็กที่ได้รับน้ำนมแม่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง น้ำนมแม่มีสารอาหารและสารประกอบอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารกและเด็ก ดังนั้น การให้น้ำนมแม่ตลอดชีวิตแรกของทารกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

การพัฒนาการด้านร่างกายของทารกและเด็กที่ได้รับน้ำนมแม่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาหลังเกิด โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรก ทารกจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และน้ำนมแม่จะช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ น้ำนมแม่มีโปรตีนสูง และมีไขมันสูงในระยะแรกๆ ที่ช่วยให้ทารกได้รับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต นอกจากนี้ น้ำนมแม่ยังมีสารต่างๆ ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อและโรคต่างๆ ในทารกและเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

การดื่มน้ำนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรกยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการรับรู้และประสาทของทารกด้วย และเมื่อทารกโตขึ้น น้ำนมแม่ยังช่วยป้องกันโรคซึมเศร้า และช่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การพัฒนาการด้านร่างกายของทารกและเด็กที่ได้รับน้ำนมแม่ได้หรือไม่ครับ

นอกจากคุณค่าทางโภชนาการแล้ว การดื่มน้ำนมแม่ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของทารกและเด็กด้วย ซึ่งภาพรวมแล้ว การพัฒนาการด้านร่างกายของทารกและเด็กที่ได้รับน้ำนมแม่มีลักษณะดังนี้

 • การพัฒนาทางสมอง
  น้ำนมแม่มีสาร DHA และ AA ที่เป็นสารอาหารสำคัญสำหรับการพัฒนาทางสมอง ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การจดจำ และพัฒนาภาษาของทารกและเด็กในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต

 • การเจริญเติบโตทางกายภาพ
  การดื่มน้ำนมแม่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางกายภาพของทารกและเด็ก โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกที่เป็นช่วงที่ทารกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ น้ำนมแม่ยังช่วยในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันในทารกและเด็กด้วย

 • การป้องกันโรค
  น้ำนมแม่มีสารที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อและโรคต่างๆ ในทารกและเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แอนติบอดี้ และอิมมูนอลโอลิโกสังกะ
 • การพัฒนาระบบทางเดินอาหาร
  การดื่มน้ำนมแม่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบทางเดินอาหารของทารกและเด็ก โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกที่เป็นช่วงที่ทารกต้องเรียนรู้การดูดนมและการย่อยอาหาร น้ำนมแม่ยังช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดแพ้ง่ายต่ออาหารในทารกและเด็กด้วย

 • การพัฒนาการทางด้านสมองและการเรียนรู้
  น้ำนมแม่มีสารที่ช่วยในการพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ของทารกและเด็ก เช่น แอนติบอดี้ ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะซึมเศร้าในเด็ก

 • การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และทารก
  การดื่มน้ำนมแม่ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างแม่และทารก ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์และการเชื่อมโยงทางสังคมของทารกและเด็ก


สุดท้ายนี้ การให้น้ำนมแม่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งแม่และทารก แม่จะได้รับประโยชน์จากการผลิตน้ำนมแม่เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ในขณะที่ทารกและเด็กจะได้รับคุณค่าทางโภชนาการและสารอื่นๆ ที่สำคัญต่อการเจริบโตและพัฒนาทางร่างกายและสมองอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้นคุณแม่ควรทำการดื่มน้ำนมแม่และให้น้ำนมแม่ให้แก่ทารกตลอดช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต โดยที่การให้น้ำนมแม่ควรเป็นอย่างสม่ำเสมอและได้รับการสนับสนุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Reference

 1. “Breastfeeding and child cognitive development: new evidence from a large randomized trial,” by J. Belfield, K. Guldi, and J. Brooks-Gunn. Published in Pediatrics in 2016. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/03/23/peds.2015-3075
 2. “Breastfeeding and the development of visual acuity,” by D. I. Fergusson, L. J. Horwood, and G. F. Shannon. Published in Journal of Pediatrics in 1987. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022347687803155
 3. “Breastfeeding and child development,” by K. Kramer and A. Kakuma. Published in Advances in Experimental Medicine and Biology in 2009. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-78518-9_13
 4. “Breastfeeding and the risk of childhood leukemia: a meta-analysis,” by M. J. Zhang, X. F. Wang, and J. Y. Chen. Published in Public Health Reports in 2015. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003335491512600114
 5. “Breastfeeding and the risk of SIDS: a meta-analysis,” by A. C. Vennemann, A. M. Bajanowski, and H. Jorch. Published in Pediatrics in 2009. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/123/3/e406