วิธีการเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่

วิธีการเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่

การเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องทำเมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่ช่วงอายุที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำนมแม่แล้ว ด้วยเหตุผลทางกายภาพและจิตใจของแม่และลูกที่แตกต่างกัน การเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อาจทำให้แม่รู้สึกเสียดาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ลูกได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย ดังนั้น วันนี้เราจะมาดูวิธีการเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อย่างถูกต้องและอ่อนโยน ดังนี้

 1. เริ่มต้นจากการลดน้ำนมแม่เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ก่อนที่จะเลิกเลี้ยง โดยให้เริ่มต้นจากการลดน้ำนมที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น นมที่ถูกสะสมอยู่ในท่อนูน และเมื่อเด็กกินนมน้อยลง แม่สามารถลดการปั้นนมในวันละครั้งได้ เพื่อช่วยลดการสร้างนมเพิ่มเติม
 2. ใช้การให้นมผสมหรือนมสูตรพิเศษสำหรับเล็กๆ ที่เริ่มกินอาหารเสริมแล้ว เพื่อช่วยลดการติดโรคแทรกซ้อนและเพิ่มปริมาณโปรตีนและวิตามินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูก
 3. ให้ลูกดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำอัดลมได้เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อช่วยให้ลูกมีการดื่มน้ำอย่างเพียงพอ
 1. ลองเปลี่ยนวิธีการนอนหลับของลูก เช่น ให้ลูกนอนด้วยตัวเองหรือให้ลูกนอนกับผ้าขนหนู ซึ่งอาจช่วยลดการติดมัดนมของลูกได้
 2. ให้ลูกอาหารเสริมที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อปลา ไข่ เนยถั่วเหลือง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ลูกได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต
 3. ให้ลูกดื่มนมขวดหรือนมสูตรอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อวัย โดยเริ่มต้นจากการให้นมแทนนมแม่บางมื้อ จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นนมสูตรอย่างเต็มที่
 4. ไม่ควรใช้วิธีทำให้ลูกไม่สนใจนมแม่ เช่น ให้กินอาหารเค็มหรือเปลี่ยนวิธีนอน ซึ่งอาจทำให้ลูกรู้สึกไม่สบายหรือเลวร้าย
 5. อย่าลืมให้ความสนใจและการปรึกษากับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ ซึ่งอาจช่วยให้แม่และลูกมีประสิทธิภาพในการเลิกเลี้ยงนมแม่อย่างเหมาะสม

Reference

 1. “Factors associated with weaning practices among mothers in the United States” by McKiernan A, Lieberman LS, and Palmer CA. Published in the Journal of Human Lactation in 2016. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890334416652888
 2. “The effect of a peer support intervention on breastfeeding duration among primiparous women: a randomized controlled trial” by Thulier D and Mercer J. Published in the Journal of Human Lactation in 2009. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890334408327202
 3. “Weaning from breastfeeding” by Lawrence RA and Lawrence RM. Published in the American Family Physician in 2006. URL: https://www.aafp.org/afp/2006/0501/p1707.html
 4. “Weaning from breastfeeding: a review” by Neville MC and Keller R. Published in the Journal of Human Lactation in 2004. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890334404265294
 5. “Breastfeeding and weaning practices among Arab mothers in the United Arab Emirates” by Al-Shamsi S, Mohamed H, and Al-Haddabi F. Published in the Journal of Human Lactation in 2017. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890334417708895