สาเหตุที่มีการเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่

สาเหตุที่มีการเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่

การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อให้ลูกได้รับโภชนาการที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต แต่บางครั้งก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้แม่ต้องเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ ซึ่งสาเหตุสามารถมาจากหลายปัจจัยดังนี้

 1. สุขภาพแม่ไม่ดีเพียงพอ
  ถ้าแม่มีปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการผลิตน้ำนม เช่น โรคหัวใจหรือภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นต้น การเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของแม่
 2. การใช้ยา
  บางยาที่แม่ต้องทานอาจจะส่งผลต่อน้ำนมของแม่ เช่น ยาแก้ปวดท้องหรือยาแก้ปวดศีรษะ เป็นต้น ซึ่งการเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อาจจะช่วยลดผลกระทบของยาต่อลูกได้
 3. ปัจจัยทางจิต
  บางแม่อาจมีปัญหาด้านจิตใจ เช่น ความกังวลหรือภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างปกติ
 1. การเข้าทำงาน
  บางแม่อาจต้องกลับไปทำงานหลังจากลาคลอด ซึ่งอาจทำให้เวลาที่แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ได้มีจำกัด หรืออาจไม่สามารถเลี้ยงได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้ การเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ก็จะเป็นเรื่องที่จำเป็น
 2. ความไม่สะดวกในการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่
  บางแม่อาจพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ไม่สะดวก เช่น ลูกน้อยไม่ยอมดูดนมหรือแม่มีอาการแพ้นม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ต้องเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่


การเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายและเจ็บปวดใจสำหรับแม่ แต่บางครั้งก็อาจจำเป็นต้องทำ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของแม่หรือลูก เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แม่ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล โดยไม่ต้องรู้สึกผิดหวังหรือมีความผิดชอบในการเลิกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ด้วยตนเอง

Reference

 1. “Reasons for cessation of breastfeeding in Saudi Arabia: a cohort study” (2019) – URL: https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-019-1784-4
 2. “Reasons for Stopping Breastfeeding: What Influences Women in Qatar?” (2020) – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7297481/
 3. “Reasons for cessation of exclusive breastfeeding in Dhaka city” (2018) – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6241406/
 4. “Reasons for Stopping Exclusive Breastfeeding in a Caribbean Population” (2019) – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6548817/
 5. “Reasons for Stopping Exclusive Breastfeeding among Mothers in Eastern Uganda: A Cross-Sectional Study” (2019) – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6730864/