ลูกน้อยต้องกินนมแม่ถึงอายุเท่าไรดี

ลูกน้อยต้องกินนมแม่ถึงอายุเท่าไรดี

การให้นมแม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและพัฒนาของทารกในช่วงเริ่มต้นของชีวิต แม้ว่าการกินนมแม่จะมีประโยชน์อย่างมากต่อทารกแต่ก็ยังมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเวลาและอายุที่เหมาะสมสำหรับการกินนมแม่ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกินนมแม่และอายุที่เหมาะสมสำหรับการกินนมแม่ของทารก


เมื่อเกิดมาแล้ว เด็กจะได้รับการให้นมแม่อย่างเต็มที่เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นการให้นมแม่จะค่อยๆลดลงในปริมาณเพื่อให้ทารกได้เริ่มต้นกินอาหารเสริมที่มีโปรตีน เช่น ข้าวโพด และปลาหมึก เมื่อทารกเติบโตมากขึ้นและสามารถรับประทานอาหารที่หลากหลายได้ การให้นมแม่จะลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุ 2 ปี


อย่างไรก็ตาม การกินนมแม่นั้นไม่จำเป็นต้องหยุดเมื่อเด็กเติบโตขึ้น นอกจากนี้การกินนมแม่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของทารกและเด็กๆที่มีอายุมากกว่าด้วย การกินนมแม่ช่วยให้ร่างกายของทารกและเด็กๆที่มีอายุมากกว่ามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง


ดังนั้นการกินนมแม่ยังเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของทารกและเด็กๆที่มีอายุมากกว่า อย่างไรก็ตามการกินนมแม่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยอายุของทารกเพียงอย่างเดียว มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ความพร้อมทางกายภาพและจิตใจของทารก ความสามารถในการรับมือกับอาหารที่หลากหลาย และปัจจัยสุขภาพที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์


เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์จากการกินนมแม่อย่างเต็มที่ แนะนำให้เริ่มให้นมแม่เมื่อเกิดมาและควรให้เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้น ควรให้นมแม่เป็นอาหารหลักของทารกจนถึงอายุ 2 ปี และควรให้นมแม่เป็นอาหารเสริมที่มีโปรตีนสูง หลังจากนั้น การกินนมแม่จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของแม่และทารกว่าอย่างไรจะเลือกการบริโภคอาหาร ควรตระหนักถึงปริมาณและคุณภาพของนมแม่ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของร่างกาย

Reference

  1. Year: 2013 Ballard, O., & Morrow, A. L. (2013). Human milk composition: nutrients and bioactive factors. Pediatric clinics of North America, 60(1), 49-74. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586783/
  2. Year: 2006 Kent, J. C., Mitoulas, L. R., Cregan, M. D., Ramsay, D. T., Doherty, D. A., & Hartmann, P. E. (2006). Volume and frequency of breastfeedings and fat content of breast milk throughout the day. Pediatrics, 117(3), e387-e395. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/117/3/e387.short
  3. Year: 2002 Neville, M. C., Keller, R., Seacat, J., Casey, C., Allen, J., Archer, P., … & Lutes, V. (2002). Studies in human lactation: milk volumes in lactating women during the onset of lactation and full lactation. The American journal of clinical nutrition, 76(5), 1068-1073. URL: https://academic.oup.com/ajcn/article/76/5/1068/4689543
  4. Year: 2012 Prime, D. K., Garbin, C. P., Hartmann, P. E., & Kent, J. C. (2012). Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeeding medicine, 7(6), 442-447. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3760520/
  5. Year: 2019 Serafino, S., Severi, F. M., & Patriarca, A. (2019). Breast milk: composition, properties, and health benefits. In Breastfeeding: New Anthropological Approaches (pp. 23-37). Routledge. URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429294822-2/breast-milk-composition-properties-health-benefits-serafino-severi-patriarca