วิธีการฝึกให้เด็กอ่านและเขียนตั้งแต่อายุน้อย

วิธีการฝึกให้เด็กอ่านและเขียนตั้งแต่อายุน้อย

การให้เด็กฝึกการอ่านและเขียนตั้งแต่อายุเด็กเล็กจะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต ดังนั้น ด้านล่างนี้เป็นวิธีการให้เด็กฝึกการอ่านและเขียน

 1. อ่านเรื่องราวเป็นประจำ
  การอ่านเรื่องราวเป็นการฝึกการอ่านและพัฒนาความสามารถในการอ่านของเด็ก คุณควรอ่านเรื่องราวเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างความสนใจในการอ่าน
 2. ให้เด็กเขียนตัวอักษร
  การเขียนตัวอักษรเป็นการฝึกการเขียนและพัฒนาความสามารถในการเขียนของเด็ก คุณแม่สามารถใช้ตัวอักษรสำหรับเด็กเล็กเพื่อช่วยเด็กในการเขียนตัวอักษรได้
 3. ใช้เกมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและเขียน
  การใช้เกมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและเขียนจะช่วยสร้างความสนใจและเพิ่มความสามารถในการอ่านและเขียนของเด็ก
 4. ให้เด็กอ่านหนังสือเล่มเล็ก
  หนังสือเล่มเล็กเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสำหรับการฝึกการอ่านและพัฒนาความสามารถในการอ่านของเด็ก คุณแม่สามารถใช้หนังสือเล่มเล็กที่มีตัวอักษรและภาพเพื่อช่วยเด็กในการฝึกการอ่านและเขียนได้
 5. สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้จะช่วยสร้างความสนใจและเพิ่มความสามารถในการอ่านและเขียนของเด็ก คุณแม่สามารถใช้ห้องสมุดหรือจัดที่นั่งสำหรับเล่นเกมและการเรียนรู้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กได้
 6. ให้กำลังใจและสนับสนุนเด็ก
  การให้กำลังใจและสนับสนุนเด็กในการฝึกการอ่านและเขียนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความสามารถในการอ่านและเขียนของเด็ก คุณแม่สามารถส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือออนไลน์หรือเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและเขียนเพื่อสนับสนุนเด็กในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนของตนเอง
 7. ให้เวลาเด็กฝึกการอ่านและเขียนอย่างน้อย 15 นาทีต่อวัน
  การฝึกการอ่านและเขียนต้องเป็นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง คุณแม่ควรให้เวลาเด็กฝึกการอ่านและเขียนอย่างน้อย 15 นาทีต่อวันเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนของเด็ก

โดยสรุปแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็กควรประกอบไปด้วย

 • ตรวจสอบความถนัดและความสนใจของเด็ก
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้
 • เลือกหลักสูตรและวิชาที่เหมาะสม
 • ให้เด็กฝึกการอ่านและเขียน
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
 • ให้กำลังใจและสนับสนุนเด็ก
 • ให้เวลาเด็กฝึกการอ่านและเขียนอย่างน้อย 15 นาทีต่อวัน


ด้วยแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก เด็กจะได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ และสามารถเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย

Reference

1.”The Effectiveness of Multisensory Instruction in Enhancing Reading Skills and Abilities in At-Risk Readers” by Kelly B. Cartwright and Nicole L. Duke. Published in 2021. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10573569.2021.1933376

2.”The Benefits of Early Literacy Intervention for Preschool Children with Language Impairment” by Jessica Scott and Brian Goldstein. Published in 2020. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265659020965122

3.”The Impact of Parental Involvement on Children’s Education” by Debbie Sonnenwald. Published in 2019. URL: https://eric.ed.gov/?id=EJ1213255

4.”The Role of Technology in Early Childhood Education” by Kim Bevill and Carol Chambers. Published in 2018. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1180858.pdf

5.”The Importance of Play-Based Learning in Early Childhood Education” by Jennifer Wong and Brenda Rutherford. Published in 2017. URL: https://www.earlychildhoodaustralia.org.au/wp-content/uploads/2017/03/ECA-Research-Theory-Paper-1.pdf