แอพช่วยนับอายุครรภ์

แอพช่วยนับอายุครรภ์

มีหลายแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการนับอายุครรภ์ในสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Google Play ได้เลย

ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการนับอายุครรภ์ ได้แก่

 1. Pregnancy Tracker & Baby Development Countdown (iOS/Android) – แอพนับอายุครรภ์และติดตามพัฒนาการของทารกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันคลอด
 2. Pregnancy Due Date Calculator (iOS/Android) – แอพนับวันที่คาดว่าจะคลอด โดยใช้วันแรกของศักราชที่เริ่มมีเสียงเอ็นเอ็กซ์ (LMP) เป็นจุดเริ่มต้น
 3. What to Expect Pregnancy & Baby Tracker (iOS/Android) – แอพติดตามอายุครรภ์และการพัฒนาของทารก พร้อมกับให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและพร้อมใจต่อการตั้งครรภ์
 4. Pregnancy Calendar (iOS/Android) – แอพนับอายุครรภ์และติดตามพัฒนาการของทารก พร้อมกับให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและพร้อมใจต่อการตั้งครรภ์


หมายเหตุ : การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อนับอายุครรภ์เป็นการประมาณการเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนการตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้ การตรวจและดูแลทารกที่ตั้งครรภ์อยู่ ยังต้องพบแพทย์เป็นประจำเพื่อความปลอดภัยของแม่และทารก


สำหรับระยะเวลาการนับอายุครรภ์โดยทั่วไปจะใช้วันที่เริ่มมีเสียงเอ็นเอ็กซ์ (LMP) เป็นจุดเริ่มต้น โดยการนับอายุครรภ์จะนับตั้งแต่วันที่แรกของศักราชที่ LMP เกิดขึ้น ซึ่งปกติจะเป็นวันแรกของศักราชที่น้องน่าจะคุมมือได้ (หรือวันที่ 14 ถึง 16 หลังจากการตั้งครรภ์) นับจากวันที่ LMP จะช่วยให้แพทย์และผู้ให้การดูแลสุขภาพของแม่และทารกสามารถตรวจสอบพัฒนาการของทารกและการตรวจหาภาวะเสี่ยงได้ในเวลาที่เหมาะสม


ในบางกรณี การนับอายุครรภ์ตามวันที่ LMP อาจไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของทารก ซึ่งอาจจะมีผลจากภาวะสุขภาพของแม่หรือสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารก ดังนั้น การตรวจสอบอายุครรภ์โดยใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น การวัดความยาวช่องคลอดด้วยเครื่องมืออื่น ๆ เช่น วัดต้นขามาตรฐาน (crown-rump length) หรือ การใช้สารเคมีเพื่อวิเคราะห์ที่อยู่ในน้ำคร่ำของแม่หรือเลือดของทารก อาจจะช่วยให้คำนวณอายุครรภ์ได้อย่างแม่นยำกว่า โดยต้องมีการบันทึกข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบต่อไปในภายหลัง

นอกจากนั้น ยังมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในการนับอายุครรภ์ได้อย่างแม่นยำ ได้แก่

 1. Ultrasonography (การใช้คลื่นเสียงสูง) – ช่วยให้สามารถมองเห็นรูปภาพของทารกภายในครรภ์ได้ ซึ่งสามารถนับอายุครรภ์ได้อย่างแม่นยำ โดยอาจจะใช้วิธีการวัดความยาวช่องคลอดด้วยวิธีการวัดความยาวของต้นขามาตรฐาน (CRL) หรือการวัดขนาดของหัวและท้องของทารก (BPD และ HC)
 2. Magnetic Resonance Imaging (MRI) – ช่วยให้สามารถมองเห็นรูปภาพของทารกภายในครรภ์ได้ ซึ่งสามารถนับอายุครรภ์ได้อย่างแม่นยำกว่าและใช้ในกรณีที่ Ultrasonography ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น กรณีทารกมีน้ำคร่ำน้อย


การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถนับอายุครรภ์ได้อย่างแม่นยำ โดยการตรวจจะต้องดำเนินการโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และต้องดำเนินการอย่างปลอดภัยทั้งสำหรับแม่และทารกด้วย

Reference

 1. Climate Change:
 1. Artificial Intelligence:
 1. Psychology:
 1. Health:
 • “Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013” by the Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators, 2015. URL: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00128-2
 1. Education: