วิธีการดูแลสุขภาพในช่วงอายุครรภ์ 16 สัปดาห์

วิธีการดูแลสุขภาพในช่วงอายุครรภ์ 16 สัปดาห์

การนับอายุครรภ์จะนับจำนวนสัปดาห์ตั้งแต่วันแรกของปริมาณเลือดเดือนสุดท้าย (LMP) จนถึงวันปัจจุบันและหารด้วย 4 เพื่อหาจำนวนเดือน ดังนั้น อายุครรภ์ 16 สัปดาห์จะเทียบเท่ากับ 4 เดือน


ในช่วงอายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ทารกจะมีขนาดประมาณ 10.5 ซม. และมีน้ำหนักประมาณ 100 กรัม ร่างกายของทารกจะเริ่มแข็งแรงขึ้น และมีการพัฒนาอวัยวะภายในเพิ่มเติม ที่สำคัญคือ ทารกจะมีการเริ่มสร้างระบบประสาท นอกจากนี้ หูของทารกจะเริ่มพัฒนาขึ้นและเริ่มมีการรับรู้เสียงและแสง

อาจมีอาการหลักๆ ในช่วงอายุครรภ์ 16 สัปดาห์ได้แก่

 1. การเริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของทารก
  ทารกในช่วงนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ซึ่งคุณแม่อาจรู้สึกได้ว่ามีการเตะ หรือเคลื่อนไหวภายในท้อง
 2. การเพิ่มน้ำหนัก
  ในช่วงนี้ทารกจะเริ่มมีการเพิ่มน้ำหนักมากขึ้น โดยคุณแม่อาจรู้สึกว่าท้องมีขนาดใหญ่ขึ้น
 3. การเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนในร่างกาย
  อาจเกิดอาการเจ็บหรือเท้าบวม หรือเมื่อยตามแขนหรือขา
 4. การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหาร
  อาจเกิดอาการท้องอืด หรือท้องผูก
 5. อาการตัวเหนียว
  คุณแม่อาจรู้สึกตัวเหนียว หรือเครียด อาจเป็นผลมาจากการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการมีบุตร


อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ตั้งครรภ์ 16 สัปดาห์จะมีอาการเหล่านี้ และการมีหรือไม่มีอาการเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าการตั้งครรภ์ไม่ปกติ หากมีอาการไม่ปกติ หรือไม่แน่ใจว่ามีอาการอะไรบ้าง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสอบและกำหนดการดูแลเพิ่มเติมให้เหมาะสม

Reference

 1. Macones, G. A., & Hankins, G. D. (2006). The diagnosis of preterm labor: a critical review. American journal of obstetrics and gynecology, 194(1), 20-27. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2005.05.057
 2. Ernst, L. M., Minturn, L., Huang, M. H., Curry, S., & Power, M. L. (2014). The relationship between sonographic cervical length, cervical dilation, and preterm labor. Journal of ultrasound in medicine, 33(6), 1011-1018. https://doi.org/10.7863/ultra.33.6.1011
 3. Pennell, C. E., Jacobsson, B., Williams, S. M., Buus, R. M., Muglia, L. J., Dolan, S. M., … & Gravett, M. G. (2007). Genetic epidemiologic studies of preterm birth: guidelines for research. American journal of obstetrics and gynecology, 196(2), 107-118. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2006.05.041
 4. Goldenberg, R. L., Culhane, J. F., Iams, J. D., & Romero, R. (2008). Epidemiology and causes of preterm birth. The Lancet, 371(9606), 75-84. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60074-4
 5. Piek, J. P., Dawson, L., Smith, L. M., & Gasson, N. (2008). The role of early infant motor skills in the prediction of later motor development. Pediatrics, 121(6), e1301-e1309. https://doi.org/10.1542/peds.2007-2157