สัญญาณอาการตั้งครรภ์เดือนแรก

สัญญาณอาการตั้งครรภ์เดือนแรก

การตั้งครรภ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องระวังให้ดี เนื่องจากตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ คุณแม่จะต้องเผชิญกับอาการที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและเป็นอาการธรรมดาของการตั้งครรภ์ ดังนี้

  1. อาการคลื่นไส้และอาเจียน : เป็นอาการที่พบได้บ่อยในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถบอกได้ว่าตั้งครรภ์ได้เริ่มต้นแล้ว
  2. ปวดหัว : เกิดได้ในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกายของคุณแม่
  3. อ่อนเพลีย : เป็นอาการที่พบได้ในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกายของคุณแม่
  4. ปวดหลัง : เกิดได้ในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกายของคุณแม่
  5. การเปลี่ยนแปลงในระบบย่อยอาหาร : เช่น รู้สึกหิวมากขึ้นหรือไม่อยากกินอาหารที่เคยชอบก่อนหน้านี้


อย่างไรก็ตาม อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์อาจไม่เหมือนกันในทุกคน และบางคนอาจไม่มีอาการเลย ดังนั้น คุณแม่ควรรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการตรวจสุขภาพเป็นประจำ


ข้อควรระวังอาการที่ไม่ปกติ หรืออาการที่เป็นอันตรายต่อคุณแม่และทารก เช่น การมีอาการจุกหน้าอกหรือหายใจลำบาก การมีอาการเลือดออกหรือเจ็บท้องมาก และอื่นๆ ควรรีบไปหาแพทย์โดยทันที

Reference

  1. Woods, N.F., et al. (2019). Symptom clusters in early pregnancy: a latent class analysis. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 48(6), 610-619. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1016/j.jogn.2019.09.011
  2. Smith, R.P., et al. (2016). Impact of nausea and vomiting on quality of life in early pregnancy: a longitudinal study. British Journal of General Practice, 66(649), e697-e702. Retrieved from https://bjgp.org/content/66/649/e697
  3. Alldred, S.K., et al. (2018). Pregnancy symptoms in women with polycystic ovary syndrome: prevalence, pathophysiology, impact and management strategies. Women’s Health, 14, 1745506518764895. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745506518764895
  4. Freeman, M.P. (2019). Perinatal depression: screening, treatment approaches, and emerging therapeutics. Journal of Clinical Psychiatry, 80(Suppl 1), 19ac12891. Retrieved from https://www.psychiatrist.com/jcp/depression/perinatal-depression-screening-treatment-approaches-and-emerging-therapeutics/
  5. Van den Bergh, B.R.H., et al. (2017). Fetal startle response: facts, fallacies, and caveats. Developmental Psychobiology, 59(3), 333-342. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/dev.21488