วิธีการคำนวณอายุครรภ์

วิธีการคำนวณอายุครรภ์

วิธีการคำนวณอายุครรภ์โดยทั่วไปนั้น จะนับจากวันแรกของปริมาณประจำเดือน เดือนสุดท้าย (LMP – Last Menstrual Period) ซึ่งจะนับจำนวนวันจากวัน LMP จนถึงวันปัจจุบันแล้วหารด้วย 7 เพื่อหาจำนวนสัปดาห์ของการตั้งครรภ์

วิธีการคำนวณอายุครรภ์ตาม LMP คือ

 1. หาวันแรกของปริมาณประจำเดือด เดือนสุดท้าย (LMP)
 2. นับจำนวนวันจากวัน LMP จนถึงวันปัจจุบัน
 3. หารจำนวนวันทั้งหมดด้วย 7 เพื่อหาจำนวนสัปดาห์ของการตั้งครรภ์

ยกตัวอย่างเช่น หากวันแรกของปริมาณเลือดเดือนสุดท้าย (LMP) คือวันที่ 1 มกราคม 2565 และวันที่ปัจจุบันเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จะได้ว่า

 1. วันแรกของปริมาณเลือดเดือนสุดท้าย (LMP) = 1 มกราคม 2565
 2. นับจำนวนวันจาก 1 มกราคม 2565 ถึง 1 กรกฎาคม 2565 ได้ 182 วัน
 3. 182 วัน / 7 = 26 สัปดาห์ ซึ่งหมายถึงอายุครรภ์ 26 สัปดาห์


นอกจากนี้ยังมีวิธีการคำนวณอายุครรภ์ด้วยวิธีการตรวจคลื่นเสียง (ultrasound) แต่วิธีนี้จะต้องมีการตรวจวัดในช่วง 8-12 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ โดยจะวัดจากขนาดของทารกในครรภ์ในช่วงนี้ และคำนวณเนื้อหาที่ได้คำนวณจะบอกอายุครรภ์ในหน่วยสัปดาห์ โดยจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของทารกในครรภ์ในช่วงนั้นๆ เช่น ระยะห่างระหว่างกระดูกของทารกในครรภ์ หรือความยาวของขาและแขน ซึ่งจะช่วยในการประมาณอายุครรภ์ได้อย่างแม่นยำ


การคำนวณอายุครรภ์จะช่วยให้แพทย์และผู้ให้การดูแลสุขภาพของคุณแม่และทารกได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และช่วยให้เตรียมการดูแลทารกและการคลอดได้อย่างเหมาะสม รวมถึงช่วยให้คุณแม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการคลอดอย่างเหมาะสม

Reference

 1. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 204: Fetal Growth Restriction. Obstet Gynecol. 2019 Jun;133(6):e97-e109. doi: 10.1097/AOG.0000000000003262. PMID: 31135731.
 2. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 222: Gestational Hypertension and Preeclampsia. Obstet Gynecol. 2020 Mar;135(3):e237-e260. doi: 10.1097/AOG.0000000000003765. PMID: 32097267.
 3. World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: World Health Organization; 2016.
 4. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee Opinion No. 736: Optimizing Postpartum Care. Obstet Gynecol. 2018 Jul;131(1):e140-e150. doi: 10.1097/AOG.0000000000002667. PMID: 29939993.
 5. Centers for Disease Control and Prevention. Preterm Birth. 2021. Accessed April 28, 2023. https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/pretermbirth.htm