วงล้อการคำนวณอายุครรภ์

วงล้อการคำนวณอายุครรภ์

วงล้อคำนวณอายุครรภ์ (Pregnancy wheel) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณวันคลอดของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่ โดยการใช้วงล้อคำนวณอายุครรภ์จะช่วยให้คุณแม่สามารถตรวจสอบอายุครรภ์และวันที่คาดว่าจะคลอดได้อย่างแม่นยำ


สำหรับวงล้อคำนวณอายุครรภ์ประกอบด้วยวงล้อสองชั้น โดยชั้นบนจะระบุวันที่แรกของศักราช และชั้นล่างจะระบุวันที่คาดว่าจะคลอด โดยผู้ใช้งานจะต้องหมุนวงล้อให้เลขวันและเดือนที่เริ่มต้นของศักราชอยู่ที่ตัวชี้ทิศ จากนั้นจึงจะสามารถอ่านเลขวันและเดือนที่คาดว่าจะคลอดได้ที่ตัวชี้ตามรอยทางกลับของวงล้อ


โดยวงล้อคำนวณอายุครรภ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายและสามารถใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน แต่ควรระมัดระวังในการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณวันคลอด หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าใช้วงล้อคำนวณอย่างถูกต้องหรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งครรภ์เพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเพิ่มเติม

วิธีใช้

วงล้อคำนวณอายุครรภ์มักจะมีคำแนะนำการใช้งานที่ประกอบอยู่บนส่วนของเครื่องมือนั้นเอง แต่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานของวงล้อคำนวณอายุครรภ์ตามด้านล่างนี้ได้

 1. หมุนวงล้อให้เลขวันและเดือนที่เริ่มต้นของศักราชอยู่ที่ตัวชี้ทิศ
 2. อ่านเลขวันและเดือนที่คาดว่าจะคลอดได้ที่ตัวชี้ตามรอยทางกลับของวงล้อ
 3. หากต้องการคำนวณวันคลอดในวันที่ต่างๆ ให้เปลี่ยนวันเริ่มต้นของศักราชเป็นวันที่ต้องการคำนวณแทน
 4. คำนวณวันคลอดโดยนับจากวันที่เริ่มต้นของศักราชไปเท่ากับจำนวนวันที่คาดว่าจะคลอด


อย่างไรก็ตาม วงล้อคำนวณอายุครรภ์ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับผู้หญิงที่มีศักราชอยู่นอกเหนือเกณฑ์ปกติ หรือมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการคำนวณวันคลอดได้ เช่น การมีภาวะโรคหรือภาวะที่อาจทำให้ต้องคลอดก่อนกำหนด ดังนั้นหากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งครรภ์เพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเพิ่มเติม

Reference

 1. Artificial Intelligence:
 2. Climate Change:
 3. Education:
  • “Teacher Performance Incentives and Student Outcomes: Evidence from a Teacher Incentive Pay Program in Kenya” by Isaac M. Mbiti and Michael Kremer, 2009. URL: https://www.nber.org/papers/w15323
 4. Health:
 5. Psychology: