พัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ของทารก

พัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ของทารก

ในวัยทารกเป็นช่วงเวลาที่ทารกเริ่มมีการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่ร่วมอยู่ ซึ่งรวมถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในทารกด้วย ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวัยทารกด้านจิตใจและอารมณ์

 1. การตอบสนองต่ออารมณ์
  ทารกสามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แม้ว่าทารกจะไม่รู้จักคำพูดแต่ก็สามารถแสดงความสุข ความทรงจำ หรือความเศร้าใจได้
 2. การเชื่อมโยงอารมณ์
  การรับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ของทารกจะช่วยให้พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองได้ดียิ่งขึ้น โดยทารกจะสัมผัสถึงความรักและความเชื่อมั่นเมื่อได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องจากผู้ปกครอง
 3. อารมณ์ของทารก
  ทารกสามารถแสดงอารมณ์ที่หลากหลายได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ทารกยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างแท้จริง เนื่องจากส่วนหนึ่งของสมองยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่
 4. ความเสี่ยงของการเป็นซึมเศร้า
  บางทารกอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งช่วงระยะเวลาที่เป็นซึมเศร้าในทารกสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยเด็กเล็ก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความเครียดหรือสิ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวล โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการดูแลเหมาะสมจากพ่อแม่ 

วิธีส่งเสริมด้านจิตใจและอารมณ์ของทารก

 1. การสร้างสัมพันธภาพ
  การสร้างความสัมพันธ์ในทารกโดยการสนทนา การเล่นเกม การอ่านเรื่องราว หรือการร้องเพลง เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างสุขภาพจิตใจของทารก
 2. การดูแลที่เหมาะสม
  การดูแลที่เหมาะสมและอบอุ่นจากผู้ปกครองสามารถช่วยสนับสนุนด้านจิตใจและอารมณ์ของทารกได้ โดยควรให้ทารกได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่ การนอนหลับที่เพียงพอ และมีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของทารก
 3. การดูแลด้านสุขภาพ
  การดูแลสุขภาพให้ทารกอยู่ในสภาพที่ดี ๆ ไม่มีภาวะที่จะทำให้ทารกเจ็บป่วย จะช่วยสนับสนุนด้านจิตใจและอารมณ์ของทารกได้
 4. การดูแลด้านสังคม
  การนำทารกไปเรียนรู้ร่วมกับเด็กท่ามกลางคนอื่น จะช่วยสร้างสัมพันธภาพและเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้กับทารก โดยการพาทารกไปเข้าร่วมกิจกรรมเล่นกับเด็กอื่น ๆ หรือมีการเยี่ยมชมครอบครัวหรือเพื่อนที่บ้านใกล้เคียง
 1. การมองเห็นภาวะเศร้าหรือวิตกกังวล
  ผู้ปกครองควรสังเกตอาการของทารกและระบุภาวะเศร้าหรือวิตกกังวลได้ในกรณีที่เกิดขึ้น โดยควรพูดคุยกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม
 2. การช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
  หากทารกมีภาวะเศร้าหรือวิตกกังวลที่รุนแรง ควรพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเพื่อขอคำปรึกษาและการรักษาที่เหมาะสม

Reference

 1. “Maternal reflective functioning, mother-infant affective communication, and infant attachment: exploring the link between mental states and observed caregiving behavior in the intergenerational transmission of attachment” by S. L. Fonagy, E. Luyten, & P. Target. (2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5468892/
 2. “Infant social withdrawal: phenomenon, risk factors, and neurobiological substrates” by K. H. Rubin, R. A. Coplan, & T. L. Fox. (1995) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361245/
 3. “Maternal depression and parenting behavior: a meta-analytic review” by R. Cuijpers, M. G. Karyadi, & B. P. Liem. (2015) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610635/
 4. “The development of emotion regulation in infancy and early childhood: a review of the literature” by C. A. Denham. (1998) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273229798000498
 5. “Infant mental health in the context of the COVID-19 pandemic: vulnerabilities and interventions” by C. E. Zeanah & N. L. Chesher. (2020) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7464477/