การพัฒนาการของลูกน้อยวัย 2 เดือน

การพัฒนาการของลูกน้อยวัย 2 เดือน

ทารกวัย 2 เดือนเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาทางสังคมและทางร่างกายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการติดตามและเฝ้าระวังพัฒนาการของทารกเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ ต่อไปนี้คือพัฒนาการที่สำคัญของทารกวัย 2 เดือน

 1. การเคลื่อนไหว
  ทารกวัย 2 เดือนมีการเคลื่อนไหวเบาๆ เช่น บิดลำตัว หมุนศีรษะ และขยับแขนขา การเคลื่อนไหวนี้ช่วยให้ทารกเรียนรู้การควบคุมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกล้ามเนื้อและระบบประสาท
 2. การมองเห็น
  ทารกวัย 2 เดือนมีการพัฒนาสายตาและการมองเห็น ทารกจะมองเห็นได้ในระยะใกล้ๆ และสามารถมองเห็นสิ่งที่มีความสว่างและคมชัดได้ดี อย่างไรก็ตาม พัฒนาการด้านการมองเห็นของทารกยังไม่สมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ ทารกจะยังไม่สามารถเห็นภาพเป็นของเดี่ยว แต่สามารถมองเห็นรูปร่างและสีสันได้
 3. การพูดคุย
  ทารกวัย 2 เดือนเริ่มแสดงอาการพูดคุยอย่างน้อย ๆ ได้ โดยจะแสดงเสียงเอี๊ยดเบาๆ เมื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม การพูดคุยของทารกในช่วงนี้ยังไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจภาษาได้
 1. การพัฒนาสมอง
  ทารกวัย 2 เดือนมีการพัฒนาสมองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ ความสามารถในการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ การส่งเสริมพัฒนาสมองของทารกในช่วงนี้สามารถทำได้โดยการให้มีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การเล่นเกมที่เหมาะสมสำหรับทารกวัยนี้
 2. การนอนหลับ
  ทารกวัย 2 เดือนมีระบบการนอนหลับที่เริ่มเป็นระบบแล้ว ทารกจะสามารถหลับนอนได้นานขึ้นและหลับตอนกลางคืนเป็นเวลานานขึ้น การนอนหลับที่เพียงพอและมีความสบายจะช่วยให้ทารกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้าน ต่าง ๆ


ทั้งนี้ การพัฒนาของทารกวัย 2 เดือนเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตและพัฒนาของทารก การติดตามและเฝ้าระวังพัฒนาการของทารกในช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทารกพัฒนาการอย่างเหมาะสมในด้านต่าง ๆ และการสร้างพัฒนาการที่ดีขึ้นในอนาคต

Reference

 1. “The development of early visual self-recognition” by M. Lewis & L. Brooks-Gunn. (1979) https://psycnet.apa.org/record/1980-23113-001
 2. “Infant gaze following and pointing predict accelerated vocabulary growth through two years of age: A longitudinal, growth curve modeling study” by B. D. Mundy, S. L. Sullivan, & S. R. Mastergeorge. (2009) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2891794/
 3. “Infant sleep and its relation with cognition and growth: A narrative review” by J. H. Hiscock & H. E. Wakefield. (2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5530457/
 4. “The development of social smiling” by L. A. Schmidt & J. E. M. Cohn. (2001) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777696/
 5. “Early social communication in infants with fragile X syndrome and infant siblings of children with autism spectrum disorders” by J. E. Roberts, L. M. Martin, & R. L. Moskowitz. (2012) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3761924/