การพัฒนาการพูดในเด็กทารก

การพัฒนาการพูดในเด็กทารก

สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการพูดในเด็กทารก ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารนั้น เป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงแรกของชีวิตของเด็ก ซึ่งการพัฒนานี้มีความเป็นระบบและเป็นลำดับขั้นตอน ดังนั้นในแต่ละช่วงอายุของทารกจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปดังนี้

 • ช่วงเดือนแรกถึงเดือน 3
  ทารกสามารถสร้างเสียงและเรียนรู้เสียงของเสียงพูด ซึ่งการพูดของทารกในช่วงนี้จะเป็นเสียงพยัญชนะเบื้องต้นเช่นเสียง “ม” หรือ “ก”
 • ช่วงเดือน 4-6
  ทารกจะเริ่มต้นพูดคำแรกของตนเองเช่น “มามา” หรือ “ไปไป” ซึ่งคำพูดนี้จะยังไม่มีความหมายแน่ชัด แต่เป็นการฝึกพูดและเรียนรู้ภาษา
 • ช่วงเดือน 7-12
  ทารกจะเริ่มพูดคำที่มีความหมายและเรียนรู้ภาษามากขึ้น เช่นพูดชื่อของสิ่งของหรือคนที่เขารู้จัก และสามารถเรียนรู้ว่าคำพูดแต่ละคำมีความหมายอย่างไร
 • ช่วงเดือน 12-18
  ทารกเริ่มพูดคำพูดสั้นๆที่มีความหมายชัดเจนมากขึ้น เช่น “อิ่ม” หรือ “นอน” และเริ่มเรียนรู้วิธีการใช้คำพูดเพื่อสื่อความหมายและติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ๋
 • ช่วงเดือน 18-24
  ทารกเริ่มพูดประโยคสั้นๆและเรียนรู้การใช้คำพูดเพื่อสื่อความหมาย ต่อมาเด็กจะพัฒนาการออกเสียงที่ชัดเจนและสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น โดยเรียนรู้จากการฟังและตอบสนองต่อคำพูดของผู้ใหญ่และเด็กอื่นๆ
 • ช่วงเดือน 2-3 ปี
  เด็กเริ่มพูดคำพูดยาวๆและออกเสียงที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเด็กจะเรียนรู้จากการสื่อสารกับผู้ใหญ่และเด็กอื่นๆ เด็กยังไม่ค่อยเข้าใจคำศัพท์ที่ซับซ้อนและคำที่ใช้ในบทสนทนาซับซ้อน แต่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ช่วงเดือน 3-4 ปี
  เด็กเริ่มเข้าใจและใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนได้มากขึ้น และเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างประโยคและวาดภาพในจินตนาการ เด็กยังต้องการฝึกฝนเพื่อเข้าใจและใช้ภาษาในบทสนทนาซับซ้อน


นอกจากนี้ การให้เวลาดูทีวีหรือวิดีโอออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก อาจช่วยสนับสนุนการพัฒนาการพูดของเด็กได้ โดยการดูวิดีโอที่มีการพูดในบริบทที่ต่างกัน เช่น การเรียนรู้เลขจากตัวการ์ตูน หรือการเรียนรู้คำศัพท์จากการดูวิดีโอการ์ตูน เป็นต้น

Reference

 1. “Language Development in Infants: A Comprehensive Overview” by Shannon M. Pruden, Larissa K. Samuelson, and Bob McMurray (2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5066788/
 2. “The Origins of Language in Infants” by David W. Johnson and Kathleen M. Fallon (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6873257/
 3. “Language Development in Infancy: Contributions of Parent-Child Interaction, Infant Characteristics, and Developmental Change” by Rachel Barr, Elizabeth A. Justice, and Erika Hoff (2009) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2910408/
 4. “Language Development in the First Year of Life” by Erika Hoff (2006) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1681615/
 5. “The Role of Input to Language Development: Contributions of Prosody and Other Linguistic Input in Infancy” by Patricia K. Kuhl (2011) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3072927/