พัฒนาการเด็ก 1 เดือน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

พัฒนาการเด็ก 1 เดือน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ทารกวัย 1 เดือนมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสมองอย่างรวดเร็ว คุณพ่อแม่ควรใส่ใจลูกน้อยสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังพัฒนาการของทารกเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ โดยพัฒนาการที่สำคัญของทารกวัย 1 เดือน มีดังนี้

 1. การเคลื่อนไหว
  ทารกวัย 1 เดือนมีการเคลื่อนไหวเบาๆ เช่น การขยับแขนและขา การบิดลำตัว และการหมุนศีรษะเพื่อเชื่อมต่อการมองเห็นกับการเคลื่อนไหว
 2. การดูแลตนเอง
  ทารกวัย 1 เดือนยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ แต่จะมีอาการหลังคลอด เช่น สามารถดูดนิ้วของตนเองได้ และเริ่มแสดงอาการเกี่ยวกับการทำความสะอาดของตนเอง
 3. การมองเห็น
  ทารกวัย 1 เดือนมีการพัฒนาสายตาและการมองเห็น ทารกสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ในระยะใกล้ๆ และมีความสามารถในการมองเห็นสีและรูปร่างของสิ่งต่าง ๆ
 4. การพูดคุย
  ทารกวัย 1 เดือนยังไม่สามารถพูดคุยได้ แต่จะแสดงอาการเสียงร้องเพื่อต้องการอะไร และอาการสำหรับการสื่อสารกับผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม การพูดคุยของทารกในช่วงนี้ยังไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจภาษา
 5. การสัมผัส
  ทารกวัย 1 เดือนมีการพัฒนาการสัมผัส ทารกจะชอบการสัมผัสผิวของผู้ใหญ่ และชอบการสัมผัสด้วยส่วนที่แข็งแรง เช่น ปุ่มเสื้อผ้า หรือของเล่นที่มีพื้นผิวแข็ง การสัมผัสช่วยให้ทารกเรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อและการปรับปรุงความไวต่อสิ่งต่าง ๆ


สำหรับการพัฒนาของทารกวัย 1 เดือนเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตและพัฒนาของทารก การติดตามและเฝ้าระวังพัฒนาการของทารกในช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทารกพัฒนาการอย่างเหมาะสมในด้านต่าง ๆ และการสร้างพัฒนาการที่ดีขึ้นในอนาคต

Reference

 1. “Developmental milestones: motor development” by M. L. Boucher. (2015) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK299920/
 2. “Infant visual development” by D. H. Johnson. (1991) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2002563/
 3. “Parent-infant interaction in the first month of life” by S. Sagi-Schwartz, M. Aviezer, & A. S. Koren-Karie. (2003) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12846071/
 4. “Infant sleep and its relation with cognition and growth: A narrative review” by J. H. Hiscock & H. E. Wakefield. (2017) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5530457/
 5. “The role of early parent-infant interaction in the development of self-regulation” by S. C. Mangelsdorf, L. A. Shapiro, & E. R. Marzolf. (1995) https://psycnet.apa.org/record/1996-00273-010