พฤติกรรมของทารกแรกเกิด

พฤติกรรมของทารกแรกเกิด

พฤติกรรมทารกแรกเกิดสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยจะเกิดขึ้นได้ทันทีหลังจากทารกเกิด อาทิเช่น

 1. การสะอึก (startle reflex)
  ทารกจะตอบสนองโดยทำการกระโดดหรือกระตุกตัวเมื่อมีเสียงดัง หรืออื่นๆ ที่เข้ามากระทบกับร่างกาย
 2. การเหยียด (rooting reflex)
  ทารกจะหันหน้าไปทางที่มีแรงดันลมหรือสัมผัสบริเวณปาก โดยเปิดปากและเคลื่อนไหวหาตำแหน่งนั้น
 3. การย้ำ (sucking reflex)
  ทารกจะเรียนรู้การดูดนิ้วหรือขวดนมเมื่อมีสิ่งที่สัมผัสปาก
 4. การกระตุ้น (grasping reflex)
  ทารกจะกระตุ้นอวัยวะเกาะจับเมื่อมีการสัมผัสบริเวณฝ่ามือหรือฝ่าเท้า


นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมอื่นๆ เช่น การหันศีรษะไปทางด้านเดียวกันเมื่อนอน (preferential head turn), การเคลื่อนตัวตามทิศทางของสิ่งแวดล้อม (visual tracking) และอื่นๆ ที่เป็นเครื่องหมายว่าทารกได้เริ่มพัฒนาสมองและร่างกายอย่างเหมาะสมตามวัยแล้ว

นอกจากพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีพฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสังคมและการสื่อสารของทารก เช่น

 1. การมองเห็นใบหน้า
  ทารกชอบมองเห็นใบหน้าของคนในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคนในครอบครัว และพยายามทำตามพฤติกรรมของผู้ใหญ่ เช่น เลียนแบบการพูดคุย
 2. การสัมผัส
  ทารกมีความสนใจในการสัมผัสสิ่งของต่างๆ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ทารกจะมองหาสิ่งที่มีพื้นผิวนุ่ม อย่างเช่นผ้าห่ม หรือริมฝีปากของแม่
 3. การร่วมมือ
  ทารกจะสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการเล่นของเล่นหรือสิ่งของต่างๆ ถึงเเม้ว่าจะสามารถเล่นได้มากเท่าไร


พฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นสัญลักษณ์ว่าทารกกำลังพัฒนาการเคลื่อนไหว สมอง และการสื่อสาร ซึ่งเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปในช่วงต่อไปของชีวิต

Reference

 1. “Early motor development: A predictive model from 2 to 4 months” by M. Einspieler, H. P. Weber, V. Prechtl, & B. Reuner. (1997) https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/088307389700200404
 2. “Infant social development during the first year: Parent-infant interaction” by M. H. Bornstein & J. Tamis-LeMonda. (1989) https://psycnet.apa.org/record/1989-32831-001
 3. “Visual attention and its development in infancy” by M. H. Johnson. (1990) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1280317/
 4. “The development of social cognition in infancy” by P. Rochat. (2001) https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1467-8624.00261
 5. “The emergence of infant social referencing” by A. Feinman & L. Lewis. (1983) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022096583800111