การเตรียมตัวก่อนคลอด สำหรับคุณแม่มือใหม่

การเตรียมตัวก่อนคลอด สำหรับคุณแม่มือใหม่

การเตรียมตัวก่อนคลอดสำหรับคุณแม่มือใหม่ คุณแม่ควรเตรียมตัวก่อนคลอดด้วยการออกกำลังกายและฝึกการหายใจ โดยการเตรียมตัวก่อนคลอดจะช่วยให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยคุณแม่ควรเตรียมตัวดังนี้

 • ฝึกการหายใจ
  คุณแม่ควรฝึกการหายใจอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่น โดยสามารถฝึกได้โดยการหายใจเข้าในจมูกและหายใจออกจากปาก
 • ออกกำลังกาย
  การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมจะช่วยเตรียมร่างกายของคุณแม่ให้พร้อมสำหรับการคลอด โดยสามารถฝึกได้โดยการเดินเร็ว วิ่ง หรือว่ายน้ำ
 • การหาความช่วยเหลือ
  คุณแม่ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการคลอด และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการคลอด อย่างเช่น การเตรียม กระเป๋าคลอด การหาที่พักผ่อนหลังคลอด และการหาผู้ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
 • เตรียมตัวทางจิตใจ
  การเตรียมตัวทางจิตใจจะช่วยให้คุณแม่มั่นใจและมีกำลังในการคลอด โดยสามารถฝึกสมาธิ ฟังเพลงที่ช่วยผ่อนคลาย หรือเข้าร่วมคลาสเตรียมตัวก่อนคลอดได้
 • รับประทานอาหารเหมาะสม
  การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและมีประโยชน์จะช่วยให้คุณแม่มีพลังงานในการคลอด โดยควรเลือกอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง เช่น เนื้อปลา ไก่ ไข่ ถั่ว เนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อย เช่น เนื้อไก่ ซี่โครงหมู และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณแป้งสูง เช่น ขนมปัง ไวน์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ฝึกการแนะนำ
  การฝึกการแนะนำจะช่วยเตรียมคุณแม่ให้พร้อมสำหรับการคลอด โดยสามารถฝึกได้โดยการนั่งเก้าอี้เท้าเหยียด และการฝึกการแนะนำในแต่ละช่วงของการคลอด
 • ฝึกการหมุนเวียน
  การฝึกการหมุนเวียนจะช่วยให้คุณแม่มีความสมดุลและเตรียมตัวสำหรับการคลอด โดยสามารถฝึกได้โดยการนั่งบนลูกบอลและหมุนเวียนไปมาด้านซ้าย-ขวา
 • ฝึกการนอน
  การฝึกการนอนอย่างเหมาะสมจะช่วยเตรียมร่างกายของคุณแม่สำหรับการคลอด โดยสามารถฝึกได้โดยการนอนตะแคงด้านซ้ายหรือด้านขวา และควรหลีกเลี่ยงการนอนตะแคงหลังคลอด
 • ฝึกการนั่ง
  การฝึกการนั่งอย่างเหมาะสมจะช่วยเตรียมร่างกายของคุณแม่สำหรับการคลอด โดยสามารถฝึกได้โดยการนั่งตรงบนลูกบอล

Reference

 1. Kuo, H. W., Chen, P. C., & Hsieh, W. S. (2002). Maternal height and infant birth weight. Journal of the Formosan Medical Association, 101(10), 702-707. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12500811
 2. Kramer, M. S., et al. (2001). Breastfeeding and infant growth: biology or bias? Pediatrics, 107(5), e64. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/107/5/e64
 3. Mezzacappa, E. S., & Katkin, E. S. (2002). Breast-feeding is associated with reduced perceived stress and negative mood in mothers. Health Psychology, 21(2), 187-193. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11950100
 4. Rich-Edwards, J. W., et al. (2002). Maternal experiences of racism and violence as predictors of preterm birth: rationale and study design. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 16(suppl. 2), 4-15. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12033651
 5. Simkin, P. (2004). The birth partner: a complete guide to childbirth for dads, doulas, and all other labor companions. Harvard Common Press. URL: https://www.amazon.com/Birth-Partner-Complete-Childbirth-Companions/dp/1558323570
 6. Stuebe, A. (2009). The risks of not breastfeeding for mothers and infants. Reviews in Obstetrics and Gynecology, 2(4), 222-231. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2812877/
 7. World Health Organization. (2003). Postpartum care of the mother and newborn: a practical guide. URL: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/postpartum_care_newborn/en/