วิธีป้อนข้าวลูกวัย 6 เดือน 

วิธีป้อนข้าวลูกวัย 6 เดือน

การป้อนข้าวให้ลูกน้อยอายุ 6 เดือน เป็นการเริ่มต้นสอนลูกน้อยเรียนรู้การกินอาหารคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่ ดังนั้น การป้อนอาหารให้ลูกน้อยต้องมีความระมัดระวังและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการป้อนอาหารที่ถูกต้อง ดังนี้

 1. อุณหภูมิอาหาร
  ควรให้อาหารที่มีอุณหภูมิอุ่นน้อย ๆ ประมาณ 37 องศาเซลเซียส เพื่อไม่ทำให้ลูกน้อยเจ็บท้องหรือไม่สามารถกลืนได้
 2. เริ่มต้นด้วยอาหารเล็กน้อย
  เริ่มต้นด้วยอาหารที่มีสีสันสดใสและไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล และเกลือ เช่น ผักต่าง ๆ หรือผลไม้ต่าง ๆ ให้ลูกน้อยชิมก่อนเพื่อปรับตัวกับรสชาติ และอาจเพิ่มปริมาณอย่างละน้อย ๆ ตามความพร้อมของลูกน้อย
 3. การสลับอาหาร
  ควรสลับประเภทอาหารให้ลูกน้อย เช่น อาหารที่มีโปรตีน เช่น ไข่ ปลา หรือเนื้อสัตว์ กับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว และผักต่าง ๆ เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
 4. การตรวจสอบสัญญาณไข้
  ควรตรวจสอบสัญญาณไข้ของลูกน้อยก่อนป้อนอาหาร เนื่องจากการป้อนอาหารในขณะที่ลูกน้อยมีไข้อาจทำให้ปวดท้องได้
 1. การเตรียมอาหาร
  ควรเตรียมอาหารให้สะอาดและปลอดภัย โดยการล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนใช้ และใช้เครื่องดื่มที่มีคุณภาพดีเท่านั้น
 2. การตรวจสอบสารสกัดและส่วนผสม
  ควรตรวจสอบสารสกัดและส่วนผสมในอาหารที่ให้ลูกน้อยว่ามีส่วนผสมใดบ้าง และไม่ควรให้อาหารที่มีสารเคมีเข้าไปมากเกินไป
 3. การใช้ช้อน
  ในการป้อนอาหารให้ลูกน้อยควรใช้ช้อนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ทำให้ลูกน้อยทำร้ายเพดานปากหรือลิ้น
 4. การระมัดระวังการดูดนม
  ไม่ควรให้อาหารที่มีรสชาติหวานจัดเกินไปเนื่องจากอาจทำให้ลูกน้อยไม่สนใจในการดูดนม
 5. การตรวจสอบอาหารก่อนให้
  ควรตรวจสอบอาหารก่อนให้ลูกน้อยว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งสกปรกอยู่หรือไม่
 6. การเลือกเวลาในการป้อนอาหาร
  ควรป้อนอาหารให้ลูกน้อยในเวลาที่เหมาะสม เช่น ไม่ควรให้อาหารก่อนนอน

Reference

 1. “Deep Residual Learning for Image Recognition” by Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun (2016) – https://arxiv.org/abs/1512.03385
 2. “Attention Is All You Need” by Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin (2017) – https://arxiv.org/abs/1706.03762
 3. “Generative Adversarial Networks” by Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio (2014) – https://arxiv.org/abs/1406.2661
 4. “Learning to Learn by Gradient Descent by Gradient Descent” by Marcin Andrychowicz, Misha Denil, Sergio Gomez, Matthew W. Hoffman, David Pfau, Tom Schaul, and Nando de Freitas (2016) – https://arxiv.org/abs/1606.04474
 5. “Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate” by Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio (2015) – https://arxiv.org/abs/1409.0473