เตรียมตัวก่อนป้อนข้าวลูกน้อย

เตรียมตัวก่อนป้อนข้าวลูกน้อย

การให้เด็กแรกเกิดทานข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูกน้อยในช่วงเวลาเริ่มต้นของชีวิต โดยควรให้ลูกน้อยทานข้าวที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวัยและอายุของลูกน้อย ซึ่งการเตรียมตัวก่อนป้อนข้าวลูกน้อยให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย มีดังนี้

 1. ล้างมือ – คุณแม่ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนการป้อนอาหารลูกน้อย
 2. ล้างอุปกรณ์ – คุณแม่ควรล้างอุปกรณ์ เช่น ช้อน แก้ว จาน ก่อนการใช้งาน ด้วยน้ำและสบู่
 3. เตรียมอาหาร – คุณแม่ควรเตรียมอาหารให้เรียบร้อยก่อนการป้อนลูกน้อย และต้องใช้วิธีการปรุงอาหารที่ เหมาะสม
 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ – คุณแม่ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้อนอาหารว่าเหมาะสมและไม่เป็นอันตราย ต้องเลือกช้อนที่ไม่ได้มีส่วนที่คมมากเกินไป เพื่อป้องกันการทำให้ลูกน้อยบาดเจ็บ
 5. ตั้งความตั้งใจ – คุณแม่ควรตั้งความตั้งใจในการป้อนอาหารให้ลูกน้อย และจุดมุ่งหมายของการป้อนอาหารคือให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับอายุ
 6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม – คุณแม่ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการป้อนอาหารลูกน้อย เช่น สร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และเป็นมุมที่ลูกน้อยชื่นชอบ

Reference

 1. “Timing of introduction of allergenic solids for infants at high risk” by Gideon Lack, George Du Toit, Suzana Radulovic, Deborah Santos, et al. (2016) – https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1514210
 2. “Early complementary feeding and risk of food sensitization in a birth cohort” by Jennifer J. Koplin, Lyle C. Gurrin, Adrian J. Lowe, Mimi L.K. Tang, et al. (2010) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2897369/
 3. “Breastfeeding and complementary feeding: a longitudinal cohort study in Gabon” by Helene Delisle, Rosine Esther Bouah-Kamonzi, Benjamin Fayomi, Eric Dossou-Yovo, et al. (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5879076/
 4. “Complementary feeding: a critical window of opportunity for obesity prevention” by Bridget A. Holmes, Alison M. Ventura, and Leann L. Birch (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5909704/
 5. “Effects of complementary feeding interventions on the growth of infants and young children in low- and middle-income countries: a systematic review and network meta-analysis” by Sajid Bhatti, Muhammad Arshad, Zainab Saeed, Asghar Ali, et al. (2021) – https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00752-6