เด็กทารกและสัตว์เลี้ยงอยู่รวมกันได้ไหม

เด็กทารกและสัตว์เลี้ยงอยู่รวมกันได้ไหม

การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงรวมกับทารกหรือเด็กเล็กส่วนมากเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สัตว์เลี้ยงจะกัดหรือทำร้ายทารกหรือเด็กเล็ก ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงและวิธีการดูแลของเจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วย


สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำร้ายทารกหรือเด็กเล็ก เช่น สุนัขหรือแมวที่มีอวัยวะเหมือนมนุษย์และมีสภาพอารมณ์ไม่ดี เช่น โกรธง่าย อาจเป็นอันตรายสำหรับเด็กเล็ก นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงที่มีรสนิยมกัดหรือทำลายวัตถุมีความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กหรือทารกได้รับบาดเจ็บ


อย่างไรก็ตาม หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงรวมกับทารกหรือเด็กเล็ก ก็ควรต้องดูแลสัตว์เลี้ยงและมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และอย่าทิ้งเด็กหรือทารกไว้กับสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีคนเฝ้าระวัง รวมทั้งควรฝึกสอนเด็กให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงและสอนเด็กที่จะไม่ทำให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกไม่สบายหรือโกรธง่าย


โดยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงรวมกับทารกหรือเด็กเล็ก ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำร้าย และมีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงเด็ก เช่น ปลา หรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีความอันตรายสำหรับเด็ก อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังต้องให้การดูแลที่เหมาะสมและการฝึกสอนเบื้องต้นให้กับทารกหรือเด็ก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงรวมกับทารกหรือเด็กเล็ก


นอกจากนี้ ควรสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอ เช่น สัตว์เลี้ยงอาจมีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกหรือเด็ก เช่น การกัด การกระโดด โดยเมื่อพบพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายคุณควรทำการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ


สุดท้าย คุณพ่อคุณแม่ควรต้องจำไว้ว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงรวมกับทารกหรือเด็กเล็กไม่ใช่เรื่องง่าย และควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับทารกหรือเด็กของคุณในอนาคต

Reference

  1. “The benefits of pets and animal-assisted therapy to the health of older individuals” by A. H. A. Yousuf et al., published in 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6235510/
  2. “The role of pets in children’s lives: Implications for attachment and social support” by C. A. McNicholas and S. E. Collis, published in 2000. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740900812076
  3. “A systematic review of the effectiveness of companion animals in improving mental health and well-being in children and adolescents” by C. M. Purewal et al., published in 2017. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5503284/
  4. “Pet ownership and children’s emotional expression: Proposed mechanisms and future directions” by K. A. Gadomski and K. M. Scribani, published in 2017. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5683259/
  5. “Exploring the benefits of companion animals for young children: Perceptions of parents and professionals” by H. W. Pedersen and C. B. D. Jensen, published in 2017. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2156869317742106