การแต่งตัวของคุณแม่ตั้งครรภ์

การแต่งตัวของคุณแม่ตั้งครรภ์

สำหรับการเลือกเสื้อผ้าที่มีความสะดวกสบาย และเหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์จะช่วยให้คุณแม่รู้สึกสบายและมั่นใจในการแต่งตัวของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่คุณแม่ควรพิจารณาเมื่อต้องการแต่งตัวในช่วงตั้งครรภ์ด้วย เช่น การเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำ การเปลี่ยนเปลี่ยนหลังจากอายุครรภ์เพิ่มขึ้น และการหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสารเคมีหรือวัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

วิธีแต่งตัวสไตล์คุณแม่ตั้งครรภ์แบบสบายๆ 

 1. เลือกเสื้อผ้าที่มีความสะดวกสบาย
  เมื่อตั้งครรภ์ คุณแม่อาจมีความรู้สึกไม่สบายในเสื้อผ้าที่สวมใส่ ดังนั้นคุณแม่ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีความสะดวกสบายเพื่อช่วยบรรเทาความไม่สบายในช่วงตั้งครรภ์
 2. เลือกเสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ
  เมื่อตั้งครรภ์ ร่างกายของคุณแม่อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้นคุณแม่ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับท้องที่กำลังโตขึ้น
 3. สวมใส่เสื้อผ้าที่ช่วยเตรียมตัวให้ดีก่อนคลอด
  คุณแม่อาจต้องการเตรียมตัวก่อนการคลอดด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีการออกแบบเฉพาะสำหรับการคลอด เช่นชุดคลอด
 4. หลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมๆ
  การสวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมๆ อาจทำให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจและไม่มั่นใจ
 1. สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
  คุณแม่ควรเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ เช่นเสื้อผ้าที่หนาเพียงพอเมื่ออากาศเย็นหรือเสื้อผ้าที่บางเพียงพอเมื่ออากาศร้อน
 2. เลือกเสื้อผ้าที่สวยงามและทันสมัย
  คุณแม่ยังคงต้องการดูสวยงามและทันสมัยเช่นเดิม ดังนั้นคุณแม่ควรเลือกเสื้อผ้าที่สวยงามและทันสมัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความสะดวกสบายในช่วงตั้งครรภ์
 3. ระวังไม่ให้เสื้อผ้าหลวมเกินไป
  เสื้อผ้าที่หลวมเกินไปอาจทำให้คุณแม่ไม่มั่นใจ ดังนั้นคุณควรเลือกเสื้อผ้าที่มีความพอดีกับร่างกายของคุณแม่


ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณแม่ควรเลือกเสื้อผ้าที่สะดวกสบายและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตัวเอง และปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าตามความเหมาะสมตามช่วงอายุครรภ์ให้เหมาะสม

Reference

 1. “The Effects of Maternal Stress and Anxiety during Pregnancy” by H. Dunkel Schetter and E. Tanner, published in 2012. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3483364/
 2. “Maternal Nutrition during Pregnancy and Health of the Offspring” by H. A. Bischoff-Ferrari, published in 2014. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4201881/
 3. “Exercise during Pregnancy: A Narrative Review of the Literature” by M. Davenport et al., published in 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6559876/
 4. “The Impact of Paternal Depression during Pregnancy and the Postpartum Period” by J. L. Podcasy and E. R. Epperson, published in 2016. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4948909/
 5. “The Association between Prenatal Exposure to Air Pollution and Childhood Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis” by M. A. Valvi et al., published in 2014. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4251587/