การเดินไปทางท่องเที่ยวในระหว่างการตั้งครรภ์

การเดินไปทางท่องเที่ยวในระหว่างการตั้งครรภ์

การเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงการตั้งครรภ์ อาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่อง เนื่องจากร่างกายของคุณแม่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้นคุณแม่ควรพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้การเดินทางของคุณแม่เป็นไปได้อย่างปลอดภัย และสบายใจในช่วงการตั้งครรภ์ ดังนี้

 1. พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
  คุณแม่ควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพร่างกายของคุณแม่ และหากมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังในการเดินทาง แพทย์ของคุณแม่สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพิ่มเติมได้
 2. คำนึงถึงเรื่องการเคลื่อนไหว
  การเดินทางนานๆ หรือโดยสารอย่างต่อเนื่องอาจทำให้คุณแม่รู้สึกเหนื่อยหรือมีอาการคลื่นไส้ ดังนั้นคุณแม่ควรคำนึงถึงเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกาย และพักผ่อนอย่างเพียงพอ
 3. เลือกเส้นทางที่ปลอดภัย
  คุณแม่ควรเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทาง และควรเลือกเครื่องพาหนะที่มีความนิ่ง และสะอาด
 4. พกพาอาหารและน้ำดื่มเพียงพอ
  คุณแม่ควรพกพาอาหารและน้ำดื่มเพียงพอเหมาะสมในการเดินทาง เพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของคุณแม่และทารกที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์
 1. เลือกที่พักที่เหมาะสม
  คุณแม่ควรเลือกที่พักที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์ เช่น โรงแรมที่มีบริการที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับคุณแม่และทารก
 2. ป้องกันการติดเชื้อ
  การเดินทางอาจทำให้คุณแม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้นคุณแม่ควรป้องกันการติดเชื้อโดยการรักษาความสะอาดในระหว่างการเดินทาง และรับวัคซีนที่เหมาะสมก่อนการเดินทางถ้ามีการแนะนำจากแพทย์
 3. อย่าละเลยการพักผ่อน
  การเดินทางอาจทำให้คุณแม่รู้สึกเหนื่อยหรือมีอาการคลื่นไส้ ดังนั้นคุณแม่ควรพักผ่อนเพียงพอและเลือกเวลาเดินทางที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณแม่


นอกจากนี้ยังมีบางกิจกรรมที่คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงการตั้งครรภ์ เช่น การดำน้ำ การขี่ม้าหรือรถจักรยาน การเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ และการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัย


โดยการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงการตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสนุก แต่คุณแม่ต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งครรภ์เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของคุณแม่และทารกในช่วงตั้งครรภ์

Reference

 1. “Effects of maternal prenatal stress on offspring development: a systematic review” by K. Reynolds et al., published in 2013. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3582123/
 2. “Maternal caffeine intake during pregnancy and risk of fetal growth restriction: a large prospective observational study” by L. L. Wikström et al., published in 2009. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19142862/
 3. “Exercise during pregnancy and the risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials” by E. Barakat et al., published in 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6491616/
 4. “Paternal Age and Birth Defects: A Systematic Review and Meta-analysis” by M. J. Johnson et al., published in 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6493165/
 5. “The association between maternal smoking during pregnancy and childhood obesity: a systematic review” by K. M. K. Taveras et al., published in 2011. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3040675/