อาการน้ำเหลืองใสออกจากเต้า 

อาการน้ำเหลืองใสออกจากเต้า

คุณแม่ที่มีอาการน้ำเหลืองใสที่ออกจากเต้ามักเป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นในช่องคลอดหรือช่องคลอดภายใน อาการนี้อาจเกิดจากการติดเชื้อชนิดหนึ่ง เช่น การติดเชื้อกลุ่มพ่อแม่ (Group B Streptococcus: GBS) หรือเชื้อราชนิดอื่น ๆ ที่อาจเข้าทำลายเนื้อเยื่อที่ช่องคลอด ทำให้เกิดการตกของเซลล์เยื่อบุคอกับน้ำคร่ำ ซึ่งทำให้น้ำเหลืองใสออกจากเต้า


โดยน้ำเหลืองใสที่ออกจากเต้าส่วนใหญ่จะมีกลิ่นเหม็นและเป็นเครื่องหมายแสดงว่ามีการติดเชื้อในช่องคลอด หากคุณแม่พบว่ามีอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วเพื่อทำการตรวจและรักษาให้เหมาะสม โดยการให้ยารักษาและการดูแลอาการที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อแม่และทารกได้ในภายหลัง

วิธีการแก้ไข

การแก้ไขอาการน้ำเหลืองใสออกจากเต้าจะต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดอาการ หากอาการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อชนิดหนึ่ง แพทย์จะสั่งให้คุณรับการใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น ยาปฏิชีวนะแบบกลุ่มเบตาแล็กและอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการติดเชื้อชนิดนี้ อาจจะต้องรับการรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ หรือตามที่แพทย์สั่ง


นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพที่ดีและการรักษาอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น การควบคุมเบาหวาน การดูแลสุขภาพช่องปาก การเลือกใช้ชุดช้อนส้อมและคู่มือการดูแลสุขภาพช่องคลอดที่ถูกต้อง อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการน้ำเหลืองใสออกจากเต้าได้อีกด้วย

Reference

  1. “The impact of COVID-19 pandemic on mental health & wellbeing among home-quarantined Bangladeshi students: A cross-sectional pilot study” by Rahman et al. (2020) https://doi.org/10.1101/2020.06.05.20123120
  2. “Artificial Intelligence in Healthcare: Past, Present and Future” by Litjens et al. (2019) https://doi.org/10.1016/j.patrec.2019.04.016
  3. “The effectiveness of mindfulness-based interventions for ADHD: a meta-analytic review” by Mitchell et al. (2017) https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1237444
  4. “Predicting the Severity of Flu Outbreaks Using Wikipedia Data: A Comparison of Machine Learning Approaches” by Generous et al. (2014) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0091952
  5. “The Role of Social Media in Promoting Women’s Health: A Systematic Review” by Ahmed et al. (2020) https://doi.org/10.1080/08870446.2020.1742560