หัวนมแตกยังต้องให้นมลูกทำยังไง

หัวนมแตกยังต้องให้นมลูกทำยังไง

หัวนมแตกหลังให้นมลูกน้อยอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากนมไม่ได้ถูกดูแลอย่างเหมาะสมหรือไม่ได้รับพลังงานเพียงพอ ทำให้เกิดภาวะซีดนม ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของหัวนมแตก และยังมีสาเหตุอื่นที่ส่งผลต่อหัวนมแตก เช่น การดูดนมของลูกที่ไม่ถูกวิธี การสวมใส่ชุดหรือเครื่องประดับที่มีของแข็งอยู่ในบริเวณหัวนม เป็นต้น


การรักษาหัวนมแตกในกรณีที่ยังให้นมลูกน้อย จะต้องมุ่งเน้นในการส่งเสริมการเติบโตของลูกด้วยการให้นมแม่บ่อยครั้ง โดยให้นมลูกในท่าที่ถูกต้องและทำให้ลูกได้ดื่มนมเต็มที่  และคุณแม่ยังควรดูแลร่างกายให้มีพลังงานเพียงพอ โดยการบริโภคอาหารที่มีปริมาณพลังงานและโปรตีนเพียงพอต่อการผลิตนม 


อย่างไรก็ตามหากมีอาการหัวนมแตกและนมลูกน้อยอย่างรุนแรง คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม แม่ยังสามารถดูแลและส่งเสริมการผลิตนมได้โดยการทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ให้นมในท่าที่ถูกต้อง
  คุณแม่ควรให้นมลูกในท่าที่ถูกต้อง ที่เพื่อส่งเสริมการผลิตนม นอกจากนี้ควรให้ลูกดื่มนมบ่อยครั้ง อย่างน้อย 8-12 ครั้งต่อวัน
 2. ดูแลสุขภาพของแม่
  การดูแลสุขภาพของแม่ เช่น การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอ การดื่มน้ำมากๆ เพื่อส่งเสริมการผลิตนม และการพักผ่อนเพียงพอ จะช่วยให้การผลิตนมของแม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. ใช้เทคนิคการให้นมแม่
  คุณแม่ควรใช้เทคนิคการให้นมที่ถูกต้อง เช่น การใช้ท่าเตี้ยอยู่ในท่าที่สบายๆ การจับตัวลูกให้ถูกต้อง และการใช้หมอนหรือผ้าเช็ดปากช่วยให้ลูกดื่มนมได้มากขึ้น
 4. ใช้เครื่องมือช่วย
  คุณแม่สามารถใช้เครื่องมือช่วยเพื่อส่งเสริมการผลิตนม เช่น ปั๊มนม หรือเครื่องดูดนมที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัย
 5. ปฏิบัติการดูแลตนเอง
  การดูแลตนเองอย่างเหมาะสม เช่น การเปลี่ยนเสื้อผ้าและผ้าชุบน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและอักเสบ
 6. การป้องกันการแตกหัวนม
  คุณแม่ควรป้องกันหัวนมแตกโดยการป้องกันการเบียดกันหรือการกดของวัตถุในบริเวณหัวนม และไม่ควรสวมใส่ชุดหรือเครื่องประดับที่มีของแข็งอยู่ใกล้กับหัวนม
 1. การรักษาหัวนมแตก
  หากแม่มีอาการหัวนมแตก ควรดูแลแผลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการติดเชื้อและบรรเทาอาการบวม การประคบน้ำอุ่น หรือการใช้ยารักษาอาการปวดหรืออักเสบ
 2. การปรึกษาแพทย์
  หากมีอาการหัวนมแตกหรือนมลูกน้อยอย่างรุนแรง คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม


ทั้งนี้ การที่หัวนมแตกและยังต้องนมลูกน้อยอยู่อาจเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจในช่วงแรกๆ ของการให้นม แต่ไม่ควรตกใจหรือหมดกำลังใจ แม่ควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการผลิตนมและลดความเสี่ยงในการเกิดการแตกหัวนมในครั้งต่อไป

Reference

 1. “Cracked Nipples and Mastitis in Breastfeeding Women” by Amir LH, Academy of Breastfeeding Medicine, 2014.

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4102263/

 1. “Low milk supply and breastfeeding: prevalence and risk factors” by Scott JA, Binns CW, Oddy WH, et al., Public Health Nutrition, 2006.

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16684395

 1. “Risk factors for mastitis and cracked nipples in breastfeeding women: a cohort study” by Amir LH, Garland SM, Dennerstein L, et al., Birth, 2004.

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15584907

 1. “Cracked nipples and breastfeeding: a prospective cohort study” by Vazquez JC, Villareal E, Salinas AM, et al., Journal of Human Lactation, 1996.

URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/089033449601200412

These research papers provide valuable insights and information on the causes, prevention, and management of cracked nipples and low milk supply in breastfeeding mothers.