ปัญหาที่พบบ่อยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ปัญหาที่พบบ่อยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการให้โภชนาการและคุ้มครองร่างกายของทารกให้ดีที่สุด แต่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจพบปัญหาต่างๆ ดังนี้

 1. การเจ็บปวดหนักในช่องอก
  สาเหตุของการเจ็บปวดจะเกิดจากการอักเสบของท่อน้ำนม การปั้นนมลูกอย่างไม่ถูกวิธี การเลี้ยงลูกน้อยหรือน้อยลงหรือการหยุดการเลี้ยงชั่วคราวอาจส่งผลต่อการอักเสบท่อน้ำนม
 2. นมไม่พอ
  บางครั้งนมแม่อาจไม่เพียงพอสำหรับลูก ทำให้ลูกรู้สึกหิวตลอดเวลาและไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ
 3. การติดเชื้อ
  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นไปได้ เช่น การติดเชื้อในท่อน้ำนม หรือการติดเชื้อจากแม่ที่มีโรคติดเชื้อ
 4. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องใช้เวลาและพลังงานมากกว่าการให้นมผสมหรือนมสูตร
  เนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องทำบ่อยๆ และต้องใช้เวลาเลี้ยงลูก ดังนั้นแม่จะต้องใช้พลังงานและเวลามากกว่าการให้นมผสมหรือนมสูตร
 5. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจทำให้คุณแม่รู้สึกเหนื่อยหรือต้องเผชิญกับอาการทางจิตใจ
  คุณแม่ควรรับการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการทางจิตใจที่มากขึ้น
 1. ขีดความสามารถของคุณแม่ในการทำงาน
  เนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องใช้เวลาและพลังงานมากกว่าการให้นมผสมหรือนมสูตร อาจทำให้แม่มีเวลาน้อยลงในการทำงานหรือการกลับมาทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 2. อาการเหนื่อยล้า
  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องใช้พลังงานและเวลามากกว่าการให้นมผสมหรือนมสูตร ซึ่งอาจทำให้แม่รู้สึกเหนื่อยล้าได้
 3. ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของนมแม่
  คุณแม่บางท่านอาจกังวลว่านมแม่ไม่ได้สารอาหารที่เพียงพอสำหรับลูกน้อย หรือว่าลูกไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอจากนมแม่
 4. การเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  คุณแม่บางท่านอาจไม่เข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้อง หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเริ่มต้น

Reference

 1. “Breastfeeding and the Risk of Sudden Infant Death Syndrome” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5429336/
 2. “The Benefits of Breastfeeding for Both Mother and Baby” (2018) – https://journals.lww.com/mcnjournal/Fulltext/2018/07000/The_Benefits_of_Breastfeeding_for_Both_Mother_and.5.aspx
 3. “Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6714620/
 4. “Breastfeeding and Maternal Mental Health” (2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7144840/
 5. “Breastfeeding and the Risk of Childhood Obesity” (2021) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8057422/