เต้านมไม่คัด ทำอย่างไรดี 

เต้านมไม่คัด ทำอย่างไรดี

การเต้านมไม่คัดเป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อยในผู้หญิงที่มีการผลิตน้ำนม เนื่องจากมีหลายสาเหตุที่ทำให้เต้าไม่คัด ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือภายในร่างกายของแม่ ดังนั้นเมื่อเจอสถานการณ์เช่นนี้แม่ควรทำอย่างไรดี จึงขอแนะนำวิธีการแก้ไขเต้านมไม่คัดที่คุณแม่สามารถทำได้เอง

 1. ช่วยเหลือการคัดเต้านมโดยการใช้มือ
  คุณแม่สามารถใช้มือเหนี่ยวนมเบาๆ หรือใช้นิ้วกดบนหลักนมเพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนม
 2. ใช้เครื่องช่วยคัดนม
  หากการคัดด้วยมือไม่ประสบผล คุณแม่สามารถใช้เครื่องช่วยคัดนมเพื่อช่วยเร่งการคัดนม
 3. การปรับท่าที่นั่ง
  การปรับท่าที่นั่ง อาจช่วยให้น้ำนมไหลได้ดีขึ้น เช่น การนั่งตั้งๆ และเอียงตัวลงเล็กน้อยเพื่อช่วยให้น้ำนมไหลได้ดีขึ้น
 4. ความสงบเรียบร้อย
  การเตรียมตัวก่อนการคัดนมโดยการพักผ่อนให้เพียงพอและใช้ช่วงเวลาที่เงียบสงบเพื่อช่วยกระตุ้นการคัดนม
 5. การบริหารจัดการความเครียด
  ความเครียดอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เต้านมไม่คัด คุณแม่ควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เครียด อาทิเช่น การเตรียมตัวให้เร็วก่อนออกไปค้าขายหรือแข่งขันทำงาน เพื่อไม่ให้มีการกักขังน้ำนมในร่างกาย
 1. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  คุณแม่ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีอิ่มตัว เช่น ผัก-ผลไม้ โปรตีนจากเนื้อสัตว์ เพื่อเพิ่มพลังงานและแรงจูงใจในการคัดนม
 2. การดื่มน้ำมาก
  การดื่มน้ำมากๆ จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมในร่างกายของแม่ โดยแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวัน
 3. การพักผ่อนให้เพียงพอ
  คุณแม่ควรทำการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อลดความเครียดและเพิ่มพลังงานในการคัดนม


หากทำการแก้ไขตามวิธีการข้างต้นแล้วยังไม่มีผล คุณแม่ควรพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เนื่องจากเต้าไม่คัดอาจเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคุณแม่ด้วย

Reference

 1. “Breast Engorgement: Causes, Management, and Medications” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6943594/
 2. “Breastfeeding-related breast abscess: a case series study” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5713875/
 3. “The Effects of Different Breastfeeding Positions on Breast Engorgement” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6250031/
 4. “Prevention and Treatment of Breast Engorgement” (2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7185489/
 5. “Acupuncture for Breast Engorgement: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2021) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7866472/