ตู้เก็บน้ำนมควรมีลักษณะอย่างไร

ตู้เก็บน้ำนมควรมีลักษณะอย่างไร

ตู้เก็บน้ำนมแม่ควรมีลักษณะที่เหมาะสมกับการเก็บน้ำนมแม่ เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของน้ำนมที่ถูกเก็บไว้ ลักษณะของตู้เก็บน้ำนมแม่ที่เหมาะสมจะประกอบไปด้วย

 1. การควบคุมอุณหภูมิ
  ตู้เก็บน้ำนมแม่ควรมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บน้ำนม โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 0-4 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บน้ำนมแม่
 2. การควบคุมความชื้น
  ตู้เก็บน้ำนมแม่ควรมีการควบคุมความชื้นที่เหมาะสม เนื่องจากความชื้นสูงอาจทำให้เกิดการเป็นเชื้อราและแบคทีเรียในน้ำนม
 3. การควบคุมการถ่ายเท
  ตู้เก็บน้ำนมแม่ควรมีการควบคุมการถ่ายเทของอากาศภายนอกเข้าสู่ตู้เก็บน้ำนมแม่ เพื่อป้องกันการเข้าติดเชื้อและสารพิษจากอากาศภายนอก
 4. การมีช่องเก็บความเย็นที่เหมาะสม
  ตู้เก็บน้ำนมแม่ควรมีช่องเก็บความเย็นที่เหมาะสมสำหรับการเก็บน้ำนม โดยมีช่องเก็บความเย็นที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อรองรับจำนวนขวดน้ำนมแม่ที่ต้องการเก็บ
 5. การมีฝา
  เมื่อเก็บน้ำนมแม่นาน ควรใช้ฝาที่สนิทกันและสามารถป้องกันการรั่วไหลได้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนมแม่สูญเสียคุณภาพและเป็นแหล่งเชื้อโรค 
 1. การมีการกรองอากาศ
  ตู้เก็บน้ำนมแม่ควรมีระบบกรองอากาศเพื่อป้องกันการเข้าสารพิษและเชื้อโรคจากอากาศภายนอก
 2. การมีระบบเตือนเสียงหรือแสง
  ตู้เก็บน้ำนมแม่ควรมีระบบเตือนเสียงหรือแสงเพื่อแจ้งเตือนให้แม่ทราบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเก็บน้ำนม เช่น อุณหภูมิตู้เก็บน้ำนมต่ำกว่าที่กำหนด
 3. การมีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว
  ตู้เก็บน้ำนมแม่ควรมีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันการเปิดตู้เก็บน้ำนมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน
 4. การมีการจัดเก็บพื้นที่
  ตู้เก็บน้ำนมแม่ควรมีการจัดเก็บพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับการเก็บน้ำนม โดยมีที่เก็บขวดน้ำนมแม่อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกและไม่กว้างเกินไป
 5. การมีความปลอดภัย
  ตู้เก็บน้ำนมแม่ควรมีการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งาน


สำหรับคุณแม่ที่ต้องการเลือกซื้อตู้เก็บน้ำนมแม่ ควรคำนึงถึงคุณสมบัติและราคาของตู้เก็บน้ำนมแม่ เพื่อให้ได้ตู้ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บน้ำนมแม่ และตรงตามความต้องการใช้งานของแม่ แนะนำให้ลองดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงรีวิวจากผู้ใช้งานเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อตู้เก็บน้ำนมแม่ที่เหมาะสมสำหรับคุณและลูกน้อย

Reference

 1. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0890334413499611 (2014)
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347619304331 (2019)
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5095157/ (2016)
 4. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0890334411416422 (2011)
 5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378378206003293 (2006)