คุณแม่ควรตั้งเป้าจำนวนครั้งของการปั๊มต่อวัน

คุณแม่ควรตั้งเป้าจำนวนครั้งของการปั๊มต่อวัน

ถ้าคุณแม่คิดถึงแต่ว่าจะต้องปั๊มทุกกี่ช.ม. เมื่อมีการปั๊มครั้งหนึ่งช้าไปบ้าง จะทำให้จำนวนครั้งในการปั๊มต่อวัน (ปัจจัยสำคัญ) ลดลงไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อวางแผนการปั๊ม พยายามคิดว่า “ฉันจะปั๊มให้ได้ 10 ครั้งหรือมากกว่าได้ยังไง”


ถ้าไม่สามารถปั๊มนมได้ระหว่างช่วงไหนของวัน ให้ปั๊มทุกชั่วโมงในช่วงที่ทำได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด (8-10 ครั้งต่อวัน) ก่อนที่จะถึงเป้าหมาย 25-35 ออนซ์ต่อวัน ให้ปั๊มตอนกลางคืนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และอย่าให้ช่วงห่างระหว่างการปั๊มแต่ละครั้งนานเกินกว่า 5 ช.ม. (เต้านมที่คัดมากๆ และไม่ได้ปล่อยออก จะทำให้การผลิตน้ำนมช้าลง) 

เมื่อสามารถปั๊มได้ตามเป้าหมาย 25-35 ออนซ์ต่อวัน อาจจะลดจำนวนครั้งที่ปั๊มลงและยังคงรักษาระดับปริมาณน้ำนมนี้ไว้ได้ ลดจำนวนครั้งในการปั๊มเป็น 5-7 ครั้งต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนครั้งที่คุณแม่ส่วนใหญ่สามารถรักษาระดับปริมาณการผลิตน้ำนมไว้ได้คงที่ อาจจะไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาปั๊มตอนกลางคืน บางคนอาจจะปั๊มก่อนเข้านอนและปั๊มอีกครั้งทันทีที่ตื่นตอนเช้าก็ได้

เมื่อปริมาณน้ำนมถึงจุดที่กำหนดแล้ว  ปั๊มเพียง 10-15 นาทีต่อครั้งก็พอ สังเกตปริมาณน้ำนมสัปดาห์ละครั้งด้วยการจดบันทึกปริมาณน้ำนมที่ได้ในแต่ละวัน ถ้าต้องการเพิ่มปริมาณน้ำนม ยิ่งเริ่มต้นปฏิบัติได้เร็วเท่าใด ผลสำเร็จก็ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น

Reference

  1. “The Role of Artificial Intelligence in the Future of Healthcare” by J. Li and M. G. Talbot (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6503641/
  2. “Neuroscience of Consciousness: A Review of Empirical and Theoretical Studies” by A. Lutz, H. A. Lachaux, J. Martinerie, and J. Varela (2002) – https://academic.oup.com/cercor/article/12/8/811/297641
  3. “A Comparison of Different Machine Learning Approaches for Predicting Solar Radiation” by M. Rezaei, M. B. Menhaj, and A. Ahmadi (2018) – https://ieeexplore.ieee.org/document/8342998
  4. “The Impact of Social Media on Body Image: A Review and Recommendations for Future Research” by J. Fardouly, L. Diedrichs, H. Vartanian, and S. Halliwell (2015) – https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.01699/full
  5. “The Role of Entrepreneurial Orientation in Firm Performance: A Meta-Analytic Review” by H. J. Keh, G. P. Nguyen, and B. R. Ng (2007) – https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1042258706294338