วิธีช่วยลดลูกชอบดูดนิ้วมือ 

วิธีช่วยลดลูกชอบดูดนิ้วมือ

การดูดนิ้วมือเป็นพฤติกรรมที่ส่วนใหญ่ของทารกและเด็กเล็กจะทำ เนื่องจากการดูดนิ้วมือช่วยให้ทารกรู้สึกสบายและผ่อนคลาย เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการสำรวจโลกที่รอบตัวได้ อย่างไรก็ตาม หากทารกดูดนิ้วมือเป็นประจำและอยู่ในช่วงอายุกว่า 6 เดือนขึ้นไป อาจเกิดผลกระทบต่อฟันในอนาคตได้


ซึ่งการดูดนิ้วมือในทารกมักเกิดขึ้นเมื่อทารกรู้สึกเหนื่อย ไม่สบาย หรืออาจจะเป็นอาการเครียดหรือไม่มั่นคงในสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เช่น หน้าฝน หรืออาจเป็นการเรียนรู้และการพัฒนาพื้นฐานของทารกในการสำรวจโลกในระยะแรกของชีวิต แต่ในระยะยาว การดูดนิ้วมืออาจทำให้ฟันของทารกเสียหายได้ ดังนั้น การช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของทารก และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเล่นเพื่อเพิ่มพูนทักษะและการพัฒนาทางการเรียนรู้ของทารก จะช่วยลดความเสี่ยงของการดูดนิ้วมือและเสริมสร้างพัฒนาการของทารกได้อย่างเต็มที่

การดูแลเพื่อช่วยลดการดูดนิ้วมือมีวิธี ดังนี้

 1. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
  การส่งเสริมกิจกรรมเด็กเพื่อช่วยให้ทารกมีกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของเด็ก จะช่วยลดความต้องการในการดูดนิ้วมือ โดยควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับอายุและระดับพัฒนาการของทารก เช่น การเล่นกับของเล่น การทำกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้ หรือการเล่นกับเพื่อน
 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับทารก โดยมีการจัดวางของเครื่องของเล่นและการตกแต่งให้เป็นมิตรกับเด็ก อาจช่วยลดความต้องการในการดูดนิ้วมือ โดยควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก เช่น ห้องเล่น หรือมุมเล่นที่ได้รับการจัดวางอย่างเหมาะสม
 3. สนับสนุนเด็กให้สนใจและติดตามกิจกรรมที่ต้องการ
  การสนับสนุนเด็กให้ติดตามกิจกรรมที่ต้องการและสนใจ โดยการสนับสนุนให้เด็กมีสิ่งของเล่นที่ตอบสนองความสนใจ หรือให้ความสนใจในกิจกรรมที่ต้องการ อาจช่วยลดการดูดนิ้วมือได้
 4. การเสริมสร้างการสื่อสาร
  การเสริมสร้างการสื่อสารกับทารก โดยการให้ความสนใจและคำปรึกษาอย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเครียดและความไม่สบายในการเปลี่ยนแปลงหรือสภาพแวดล้อมของทารก ทำให้ทารกมีความมั่นใจและสามารถเผชิญกับสิ่งใหม่ๆได้อย่างมั่นคง
 1. การให้เป้าหมายที่เหมาะสม
  การให้เป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับทารก โดยการให้เป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ทารกมีแรงบันดาลใจและความสนใจในการพัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดการดูดนิ้วมือในทารกได้
 2. การห้ามและการแก้ไข
  การห้ามดูดนิ้วมือในทารกอาจทำให้ทารกไม่สบายและเสียความมั่นใจ ในกรณีที่เป็นการดูดนิ้วมือที่ไม่เหมาะสม ควรใช้วิธีแก้ไขอย่างสุภาพและเหมาะสม เช่น การนำของเล่นหรือของตกแต่งมาใช้แทนการดูดนิ้วมือ หรือใช้เทคนิคการเลี้ยงทารกที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดการดูดนิ้วมือ

Reference

 1. Barbosa, J. A. R., & Miyoshi, M. H. (2018). Fingersucking in childhood: a review. International Journal of Clinical Pediatrics, 7(3), 57-61. URL: https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=64022.
 2. Currie, J. A., Gormally, S., & Gilchrist, F. (2012). The association between digit sucking, dental malocclusion and speech disorders in Irish children. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 40(6), 521-530. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cdoe.12002.
 3. El Hage, F., & Tawil, A. (2019). Digit sucking in Lebanese children: prevalence, risk factors and association with dental occlusion. BMC Oral Health, 19(1), 259. URL: https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-019-0935-8.
 4. Klassen, P. T., & Klassen, T. P. (2013). Finger sucking. In Evidence-based pediatric dentistry (pp. 223-228). Springer, Berlin, Heidelberg. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-28828-7_30.
 5. Warren, J. J., Levy, S. M., Nowak, A. J., Tang, S., & Wefel, J. S. (2000). Effects of prolonged pacifier use on dental and occlusal characteristics in children. Journal of the American Dental Association, 131(8), 1109-1115. URL: https://jada.ada.org/article/S0002-8177(14)62621-3/fulltext.