ทารกแรกเกิดควรนอนกับพ่อแม่หรือไม่

ทารกแรกเกิดควรนอนกับพ่อแม่หรือไม่

คำตอบนี้อยู่ที่สิ่งที่พ่อแม่ต้องการและสะดวกสบายที่สุด โดยทั่วไปแล้ว การให้ทารกนอนร่วมกับพ่อแม่ในช่วงระยะเริ่มแรกหลังเกิดมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความผูกพันและช่วยให้ทารกมีความปลอดภัยและสบายใจมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 3-6 เดือนแรกหลังเกิด เนื่องจากทารกอาจเริ่มเหงื่อออก มีการหายใจที่ไม่สม่ำเสมอ และต้องการการดูแลจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด


อย่างไรก็ตาม การให้ทารกนอนร่วมกับพ่อแม่ไม่ควรทำในบางสถานการณ์ เช่น ถ้าพ่อหรือแม่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์อาจส่งผลต่อสุขภาพของทารกและอาจเป็นอันตราย นอกจากนี้ ถ้าพ่อแม่นอนกับทารกบนเตียงเดียวกัน ควรมีการตรวจสอบว่าพื้นผิวเตียงและหมอนนอนมีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทารก


ดังนั้น การให้ทารกนอนร่วมกับพ่อแม่หรือไม่ จึงเป็นเรื่องของความสะดวกสบายและการตัดสินใจของพ่อแม่ แต่ถ้าพ่อแม่ตัดสินใจนอนกับทารก ควรเรียนรู้วิธีการดูแลและปฏิบัติตามหลักการปลอดภัยสำหรับทารกในการนอนร่วมกัน

วิธีให้ทารกแรกเกิดนอน

ตามปกติทารกแรกเกิดจะนอนได้หลายแบบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของทารกและผู้ดูแล โดยทั่วไปแล้ว ทารกแรกเกิดจะนอนแบบเอียงข้างโดยเอียงไปทางข้างซ้ายหรือขวา โดยใช้หมอนหนุนศีรษะ และตัวทารกให้สบาย เพื่อช่วยให้ทารกหายใจได้สะดวก 


นอกจากนี้ ควรเรียนรู้วิธีการดูแลและปฏิบัติตามหลักการปลอดภัยสำหรับทารกเมื่อนอน เช่น ให้ทารกนอนบนพื้นผิวที่แข็งแรง ไม่ให้หมอนหุ้มหรือปกคลุมทั้งหมด ป้องกันการกดทับหน้าของทารก ไม่ให้แม่นอนในสภาพที่ไม่มั่นคง เช่นเตียงนั่ง สวมใส่เสื้อผ้าหรือผ้าคลุมให้สะอาดและระบายอากาศได้ดี และควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนนอนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นกับทารกขณะนอน

Reference

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5153046/ (2016)
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6398750/ (2019)
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4050283/ (2014)
  4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875957218301054 (2018)
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6213127/ (2018)