เด็กแรกเกิด ควรกินนมแม่ในปริมาณต่อวันเท่าไร

เด็กแรกเกิด ควรกินนมแม่ในปริมาณต่อวันเท่าไร

ปริมาณนมที่ให้ให้กับทารกในแต่ละวันจะขึ้นอยู่กับอายุและน้ำหนักของทารก โดยทั่วไปแล้ว ทารกใหม่เกิดจะต้องดื่มนมแม่ให้มากถึง 8-12 ครั้งต่อวัน และปริมาณนมแม่ที่เหมาะสมต่อการดื่มของเด็กแรกเกิดจะอยู่ในช่วง 2-3 ออนซ์ต่อครั้งหรือประมาณ 60-90 มิลลิลิตรต่อการดื่ม


ต่อมาเมื่อทารกเติบโตเร็วขึ้น ปริมาณนมที่ให้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปริมาณนมที่เหมาะสมให้กับทารกที่มีน้ำหนักปกติอยู่ในช่วง 1-6 เดือน อยู่ในช่วง 19-30 ออนซ์ต่อวันหรือประมาณ 570-900 มิลลิลิตรต่อวัน ในขณะที่ทารกที่มีน้ำหนักปกติอยู่ในช่วง 6-12 เดือน จะต้องการปริมาณนมอยู่ในช่วง 14-19 ออนซ์ต่อวันหรือประมาณ 420-570 มิลลิลิตรต่อวัน


คุณแม่ควรสังเกตสีของปัสสาวะของทารกเพื่อดูว่าทารกดื่มนมเพียงพอหรือไม่ ปัสสาวะของทารกที่ดื่มนมเพียงพอจะมีสีเหลืองอ่อนและมีกลิ่นไม่แรง หากปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มหรือมีกลิ่นแรง อาจแสดงว่าทารกไม่ได้รับปริมาณนมเพียงพอหรือมีสุขภาพไม่ดี ดังนั้นคุณแม่ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญหากพบว่าปัสสาวะของทารกไม่เหมาะสม


นอกจากนั้น การดื่มน้ำเพียงพอยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณแม่ท้องอีกด้วย โดยแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันหรือประมาณ 2-3 ลิตรต่อวัน เพื่อช่วยบำรุงร่างกายและสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ แต่ละบุคคลอาจมีความต้องการดื่มน้ำที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของร่างกาย 


อย่างไรก็ตาม การให้นมแม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกในช่วงเริ่มต้นของชีวิต คุณแม่ควรพยายามดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่และส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง และควรรับคำปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอุดมสมบูรณ์ เพื่อช่วยให้การให้นมแม่เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับทารกและคุณแม่

Reference

  1. American Academy of Pediatrics. (2012). Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics, 129(3), e827-e841. doi: 10.1542/peds.2011-3552
  2. World Health Organization. (2003). Global strategy for infant and young child feeding. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
  3. Heinig, M. J., & Dewey, K. G. (1997). Health advantages of breastfeeding for infants: A critical review. Nutrition Research Reviews, 10(1), 35-56. doi: 10.1079/nrr19970004
  4. Horta, B. L., & Victora, C. G. (2013). Long-term effects of breastfeeding: A systematic review. World Health Organization. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79198/9789241505307_eng.pdf;jsessionid=4A4C4E4A4E313D149879A9C7BBD4161A?sequence=1