เด็ก 1 ขวบ กินเฟรนฟรายได้ไหม 

เด็ก 1 ขวบ กินเฟรนฟรายได้ไหม

การให้ลูกน้อยกินอาหารที่มีส่วนผสมของแป้งเป็นเวลานาน นั่นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก อาทิเช่น ทำให้เกิดโรคเบาหวานและโรคอ้วนในภายหลัง  โดยการให้เด็กกินเฟรนฟรายไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด  แต่ควรเป็นเมนูอาหารสุขภาพที่มีส่วนผสมอื่นๆ เช่น เฟรนฟรายผสมผัก หรือเฟรนฟรายผสมผลไม้ ที่มีปริมาณแป้งน้อยกว่า และมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กอยู่ด้วย


ในกรณีที่ต้องการให้เด็กกินเฟรนฟราย ควรเลือกเฟรนฟรายที่เตรียมไว้เอาไว้ในบ้านและปรุงอาหารด้วยวิธีที่สุขอนามัย เช่น อบในเตาอบ หรือทอดในน้ำมันไม่เกินสามสัปดาห์ติดต่อกัน และควรให้เด็กกินอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กอย่างเต็มที่


นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงปริมาณที่เหมาะสมของเฟรนฟรายต่อวันที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ซึ่งแต่ละวัยก็จะแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น สำหรับเด็กอายุ 1 ขวบ ควรให้กินอาหารที่มีปริมาณแป้งไม่เกิน 1/4 ถึง 1/2 ถ้วยต่อวัน ซึ่งอาจปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและปริมาณที่เหมาะสมของเด็ก


ในการเลือกเฟรนฟรายและอาหารสำหรับเด็ก ควรเลือกจากปริมาณแป้ง ปริมาณน้ำตาล และสารอาหารอื่นๆ ที่มีปริมาณสูงหรือต่ำ และเลือกอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภคโดยคำนึงถึงแหล่งที่มาของเฟรนฟรายและอาหารที่ต้องการให้เด็กกิน โดยควรระวังสารเคมีหรือสารพิษที่อาจปนเปื้อนเข้าไปในอาหารด้วย


ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละวัยและปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภคในแต่ละวัน โดยปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อให้ได้แนวทางการบริโภคที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อเด็กในแต่ละวัย

Reference

  1. “French fry consumption and its relation to age, sex, body size, and poverty in American children: NHANES 2003-2006” (2011) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3279362/
  2. “Feeding Practices of Infants and Young Children Born to Diabetic Mothers” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6095648/
  3. “Intake of energy-dense foods, fast foods, sugary drinks, and breast cancer risk in African American and European American women” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6062936/