7 โรคฮิตลูกน้อยที่พ่อแม่ต้องระวัง

7 โรคฮิตลูกน้อยที่พ่อแม่ต้องระวัง

เป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กทารกแรกเกิด มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่ ทำให้การดูแลและป้องกันโรคภัย เป็นสิ่งสำคัญค่ะ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรระวังและรับมือให้ดีค่ะ

ภาวะติดเชื้อในเด็กทารกแรกเกิด เชื้อส่วนใหญ่มาจากคุณแม่ และคุณแม่ที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนคลอดนานๆ เมื่อลูกน้อยคลอดออกมาแล้ว จะแสดงอาการติดเชื้อ เช่น กินนมน้อย ซึม หายใจผิดปกติ ตัวซีด หรือบางรายอาจมีอาการชัก เกร็ง หากพบว่า ลูกน้อยมีอาการดังกล่าวหลังคลอด ควรรีบพาลูกน้อยไปพบคุณหมอโดยด่วน

1 โรคทางเดินหายใจ

เด็กทารกแรกเกิดที่ออกมาจากครรภ์คุณแม่ เป็นช่วงที่เปลี่ยนผันการดำรงชีวิตของตัวเอง จึงควรใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะลูกน้อยคลอดก่อนกำหนด หรือมีอายุครรภ์ไม่ถึง 36 สัปดาห์

2 ภาวะตัวเหลือง

เกิดจากสารเคมีที่เรียกว่า บิลิรูบิน เป็นสารสีเหลือง ที่เกิดจากการแตกของเม็ดเลือดแดงซึ่งมีอยู่ในเลือดสูง ทำให้เด็กตัวเหลือง ซึ่งเกิดขึ้นได้ในช่วง 3-4 วันแรก โดยทั่วไปจะตัวเหลืองไม่เกิน 10 วัน แต่หากตัวเหลืองมากๆ คุณหมอจะทำการเจาะเลือดและติดตามผล หรือบางรายจะใช้วิธีการส่องไฟเพื่อรักษาอาการตัวเหลือง

3 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

เป็นโรคที่พบบ่อย แบ่งออกเป็น โรคหัวใจพิการชนิด มีภาวะตัวเขียว และโรคหัวใจพิการชนิดไม่มีภาวะตัวเขียว มีอาการคือ ริมฝีปากมีสีเขียวคล้ำ จมูกบาน หายใจแรงและเร็ว หน้าอกบุ๋ม ตัวเย็น มือเท้าเย็น ดูดนมได้ไม่นานแล้วหยุดเป็นพักๆ บางรายพบว่า มีเสียงหัวใจเต้นผิดปกติตั้งแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาล หรืออาจตรวจไม่พบ และไม่มีอาการแสดงออกอย่างชัดเจนก็ได้

4 ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิด

เป็นโรคที่พบบ่อย เกิดจากการบริโภคแร่ธาตุไอโอดีนน้อย ภาวะนี้เป็นภาวะซ่อนเร้นที่ไม่สามารถสังเกตความผิดปกติได้ แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาภายใน 2 เดือนหลังคลอด จะมีผลต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโต และระบบทำงานของสมอง สามารถป้องกันได้ง่ายๆ โดยรับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุไอโอดีน และตรวจเลือดลูกน้อยก่อนออกจากโรงพยาบาล

5 ภาวะลำไส้ขาดเลือดจากการบิดขั้ว

เกิดจากลำไส้ใหญ่ที่มีลักษณะผิดปกติ ทำให้เส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงผนังลำไส้เกิดการบิดขั้ว ส่งผลให้ลำไส้อยู่ในภาวะขาดเลือด  หากได้รับการรักษาล่าช้า อาจทำให้ลูกน้อยเสียชีวิตได้ โดยเด็กทารกแรกเกิดจะมีลักษณะปกติทุกอย่าง แต่จะเริ่มมีอาการท้องอืด อาเจียน และถ่ายเป็นเลือด หากปล่อยไว้เด็กจะมีอาการซึม ตัวซีด และเสียชีวิตในที่สุด

6 โรคทางพันธุกรรม

เป็นโรคพบได้ตั้งแต่แรกเกิด เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย หรือการติดเชื้อโรค หรือจากสุขภาพของคุณแม่ในขณะตั้งครรภ์ เช่น โรคหัดเยอรมัน โรคเบาหวานในเด็ก โรคตาขี้เกียจ หรือโรคตามัว หรือกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

Reference

  1. “Deep Residual Learning for Image Recognition” by Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun (2016): https://arxiv.org/abs/1512.03385
  2. “Generative Adversarial Networks” by Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio (2014): https://arxiv.org/abs/1406.2661
  3. “Attention Is All You Need” by Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin (2017): https://arxiv.org/abs/1706.03762
  4. “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding” by Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova (2018): https://arxiv.org/abs/1810.04805
  5. “Playing Atari with Deep Reinforcement Learning” by Volodymyr Mnih, Koray Kavukcuoglu, David Silver, Alex Graves, Ioannis Antonoglou, Daan Wierstra, and Martin Riedmiller (2013): https://arxiv.org/abs/1312.5602