คุณแม่ไว้ผมยาวเป็นอันตรายต่อลูกน้อยหรือไม่

คุณแม่ไว้ผมยาวเป็นอันตรายต่อลูกน้อยหรือไม่

การไว้ผมยาวหลังคลอดลูกน้อยไม่ได้เป็นอันตรายต่อลูกน้อย แต่อาจทำให้การดูแลลูกน้อยเป็นไปได้ยากขึ้น และเกิดความไม่สะดวกสบายให้แก่แม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อแม่ต้องการรับมือกับการดูแลลูกน้อยในช่วงเริ่มต้น หรือต้องดูแลลูกน้อยคนเดียว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณแม่ต้องการไว้ผมยาวหลังคลอดลูกน้อย ควรคำนึงถึงความสะดวกสบายของตัวเองและลูกน้อย ในการเลี้ยงดู ดังนั้นควรจำกัดการไว้ผมยาวเพื่อลดความเสี่ยงทั้งต่อลูกน้อยและตนเอง


นอกจากนี้ คุณแม่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลผมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและสวยงามของเส้นผม โดยที่ไม่ต้องไว้ผมยาวเกินไป สามารถทำได้โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินเพียงพอ และใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่เหมาะสม


ทั้งนี้ การเลือกทำผมที่เหมาะสมกับการดูแลลูกน้อยในช่วงแรกๆ หลังคลอดจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คุณแม่ สามารถเลือกทำผมที่ง่ายต่อการดูแล และไม่มีการใช้สารเคมีหรือเครื่องมือทำผมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยได้


ที่สำคัญ คุณแม่ควรระวังการมัดผมแนบอยู่ตลอดเวลา เพราะการมัดผมแนบอยู่ตลอดเวลาอาจทำให้เส้นผมหักง่ายดังนั้น คุณแม่ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผมบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการมัดผมแนบอยู่ตลอดเวลาในช่วงหลังคลอดลูกน้อย

Reference

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6380979/ (2019)
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4123624/ (2014)
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0733863514002966 (2015)
  4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1526952318303856 (2019)
  5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28150303/ (2017)